Delavnica: Alpski turizem - Vključujoč kakovost življenja!
Občina Bled/SL

Delavnica: Alpski turizem - Vključujoč kakovost življenja!

Skupna konferenca omrežja občin "Povezanost v Alpah" in CIPRE International bo potekala v času od 25. do 26. maja 2018, na Bledu/SL.

Turizem je alpskemu prostoru pripomogel do relativne blaginje. V številnih regijah sicer še zmeraj predstavlja pomemben, če ne osrednji vir prihodkov, toda obenem botruje tudi številnim izzivom, kot denimo pretiranemu izkoriščanju visokogorskega prostora in nenadzorovani rasti. Skorajda nepregledne množice gostov, glasna scena razposajencih uživačev in navidez brezkončna pločevinasta kača, ki se po gorah vije ob koncih tedna, v številnih krajih netijo vse večje dvome domačinov in domačink v smotrnost turizma.

 Med željami po oddihu in pritiskom zaradi izkoriščanja visokogorskega prostora 

Kako bi si torej bilo mogoče turizem, ki bi gradil na razvoju celovitih ponudb, temelječih na lokalnih virih, razumno zamišljati in ga takisto osmišljati na novo? Kako bi bilo mogoče goste, domačine in začasne prebivalce vključiti v skupno vizijo za vsakokratno turistično destinacijo? Kakšne in predvsem katere strategije turizem, kmetijstvo, obrt, izobraževanje in kulturo povezujejo na način, ki zagotavlja, da iz takšnega prepleta izhaja dejanski vrednostni potencial? Kakšne oblike ponudb bi bile koristne tako za turistične obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo? Katere so značilnosti ravnovesja, ki tvorno bogati celotno regijo? In, nenazadnje, kdo pravzaprav sprejema tozadevne odločitve?

To so vprašanja, o katerih bosta Omrežje občin »Povezanost v Alpah« in Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) razpravljali na skupni strokovni konferenci, ki se bo odvijala 25. in 26. maja 2018 na Bledu, ki kot turistični biser med mednarodno srenjo sodi velja za eno od najbolj priljubljenih slovenskih alpskih letovišč. Ob tej priložnost vas prisrčno vabimo k udeležbi na dogodku ter sodelovanju pri obetajočih se razpravah in konstruktivni izmenjavi.