Medgeneracijski skupnostni vrt v kraju Bezau. © Bezau
Medgeneracijski skupnostni vrt v kraju Bezau. © Bezau

dynAlp-nature

Izkušnje, ki so jih občine pridobile pri svojem delovanju na področju varstva narave, naj bi prek meja posameznih držav prenesli na celoten alpski prostor. Podpore programa dynAlp-nature bodo zato deležni izključno mednarodni projekti, ki bodo povezali ljudi in ideje iz različnih regij in držav. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev, zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj poselitvenih območij, mokriščih in trženju proizvodov domačih regij.

Program financira lihtenštajnski sklad Pancivis.

Trjanje projekta 2013 - 2016
Projektni partnerji Allgäuer Naturparkgemeinden/D, Ardesio/I, Bezau/A, Budoia/I, Chambéry metropole/F, Cognin/F, Comunità di Primiero/I, Comunità montana del Friuli occidentale, Fenestrelle/I, Grabs/CH, Kamnik/SL, Kranjska Gora/SL, Krumbach/A, Mäder/A, Massello/I, Mauren/FL, Nationalpark Region Kalkalpen/A, Ostana/I, Region Vorderwald/A, Saint-Martin-de-Belleville/F, Schleching/D, Usseaux/I, Völkermarkt/A
Znesek financiranja € 410.214,00
Financerji projekta Lihtenštajnski sklad Pancivis

Teme & vsebine

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti. K temu lahko pripomore, denimo, sonaravno gospodarjenje zelenih površin v občini ali odpiranje pokrajine. Pestra narava pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev, prav tako zagotavlja in krepi socialno kohezijo v skupnosti.

Projekti sodelovanja

Izkušnje, ki so jih občine pridobile pri svojem delovanju na področju varstva narave, naj bi prek meja posameznih držav prenesli na celoten alpski prostor. Podpore programa dynAlp-nature bodo zato deležni izključno mednarodni projekti, ki bodo povezali ljudi in ideje iz različnih regij in držav. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev, zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj poselitvenih območij, mokriščih in trženju proizvodov domačih regij. Za projekte so predvidena sredstva v višini 164.000 EUR. Projekti se bodo začeli izvajati januarja 2014 in bodo trajali dve leti.

Pokrajina in biotska raznovrstnost na mizo

Občine, ki sodelujejo v tem projektu, želijo zavarovati pokrajino in biotsko raznovrstnost s spodbujanjem trajnostne rabe obdelovalnih in pašnih zemljišč, zagotoviti podporo okoljsko ozaveščenim kmetom, pri potrošnikih pa izboljšati prepoznavnost domačih ekoloških živil.

Več o tem

Ekološki zeleni prostor na poselitvenih območjih

V projektu Ekološki zeleni prostor na poselitvenih območjih želijo občine naravno pestrost vnovič vrniti na poselitveno območje in njegovo okolico, ljudem, živalim in rastlinam pa ustvariti skupen prostor za življenje.

Več o tem

Ohranjanje, renaturacija in povečanje vrednosti mokrišč

Šest regij članic Omrežja občin Povezanost v Alpah se je zato odločilo, da bo na svojem območju ohranilo oz. ponovno vzpostavilo mokrišča.

Več o tem

Naravna raznolikost ter usmerjanje in spremljanje obiskovalcev na območju

V projektu Naravna raznolikost ter usmerjanje in spremljanje obiskovalcev na območju Alp želijo omenjene regije zaščititi tudi življenjski prostor divjadi in spodbuditi spoštljivo ravnanje z naravnim prostorom pri vseh, ki tukaj preživljajo svoj prosti čas, se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in iščejo sprostitev.

Več o tem