Omrežje alpskih občin

Novice

Sopletna konferenca: Turizem na prostem z dolgoročno vizijo

Med podnebnimi spremembami, trajnostjo in kriznim managementom. 16 in 17 novembra 2020, online.

Kakšno naj bo komuniciranje podnebne krize?

Komuniciranje podnebne krize bo učinkovitejše, če bo zasnovano neposredno, nazorno in socialno. O razmerjih med jezikom, psihologijo in družbenimi omrežji je razpravljalo tudi okoli 250 udeležencev spletne konference Našpičiti ušesa, razložiti zgodbe, povezovati stike.
Oslo, Hamburg, Dunaj, Bolzano – v razpravah je sodelovalo 250 udeležencev z območja Alp in zunaj njega. ©Provezanost v Alpah

Delavnica: AlpskiTeden Intermezzo 2020: Mladi in podnebje - Kako mladi v Alpah vidijo svojo prihodnost?

Pogledi mladih na podnebne spremembe v Alpah bodo glavna tema programa Alpskiteden Intermezzo 2020, ki bo potekal od 9. do 10. decembra 2020 v Nici (Francija).
© Métropole Nice Côte d’Azur

Generacijski projekti v gorskih občinah

Kako spodbujati interes in sodelovanje mladih in starejših v občinah?

Upravljanje in energetska strategija: energetske skupnosti državljanov

Med pustimi travniki in izvirsko vodo, griči in ravnicami je 18 občin regije Pordenone (Furlanija-Julijska krajina) sklenilo dogovor o učinkovitejši, racionalnejši in bolj trajnostni rabi naravnih virov energije in o nadaljnjem razvoju svoje pokrajine. Podnebne spremembe in energetika bosta osrednji temi projektnih dejavnosti, katerih cilj je državljane ter javne in zasebne strukture na demokratičen in solidaren način postopoma približati energetski avtonomnosti.

Dogodki

Projekti

 • Cilj projekta

  Uporaba zdravilne moči in naravnih virov v Alpah za trajnostni zdravstveni turizem.

  Trajanje projekta 2019 - 2022
  Partnerji 11 partnerji iz alpskih držav
  Financiranje 2.169.952 EUR
  Podrobnosti o projektih
 • Cilj projekta

  Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA) temelji na ideji, da imajo občine in lokalne skupnosti ključno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Pri teh prizadevanjih jih močno podpirajo različne organizacije, kot so podnebne in energetske agencije, mreže, raziskovalci.

  Trajanje projekta 2019 - 2020
  Partnerji CIPRA International, Alpsko mesto leta
  Financiranje € 60.000
  Podrobnosti o projektih
 • Cilj projekta

  Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel zatorej temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

  Trajanje projekta 2018 - 2019 (zaključen)
  Partnerji CIPRA International
  Financiranje € 680.000,00
  Podrobnosti o projektih
 • Cilj projekta

  Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo.

  Trajanje projekta 2017 - 2020
  Partnerji CIPRA International
  Financiranje € 215.155,00
  Podrobnosti o projektih

Stimmen aus dem Netzwerk

Fritz Irlacher

„Številni mednarodni dogodki, poleg vsakoletne strokovne konference, ponujajo možnost za plodno izmenjavo idej in kontaktov.“