Omrežje alpskih občin

Franja Krevzl

„Okoljska pismenost v gozdni pedagogiki nas z globalnimi cilji usmerja k razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega ravnanja do žive narave. Gozd kot naravna dediščina naj bi bil v sožitju s človekom. Sprehod skozi gozd je več, kot le sprehod. Gozd je VREDNOTA! Svet vrednot nam vzbudi veselje, zadovoljstvo. Ljudje svoje vrednote varujejo. Tudi mi jih varujemo!“

Franja Krevzl, Občina Kranjska Gora/SL

Novice

Pametne občine so privlačne občine

Odkrivanje in izkoriščanje potencialov digitalizacije
© Verein GWT Tourismus, Dietmar Walser

Delavnica: Izgledi za prihodnost – skupaj oblikujemo življenjski prostor za mlade

Strokovna konferenca »Povezanost v Alpah« bo potekala v času od 20. do 21. septembra 2019 v Triesenbergu/FL.

Vidnost potencialov trajnostnega turizma v Alpah

Poznavanje in spodbujanje trajnostnih turističnih rešitev v Alpah s projektom "On Tour"
©Ökoinstitut Südtirol_Alto Adige Genossenschaft

V ritmu s čebelami

Kako na ravnih strehah nastaja nemoten življenjski prostor
© Katrin Löning

Vodne krajine SpecialAlps

Od pustih tal do šotnih barjev

Zagotoviti perspektivo mladim prebivalcem občin

Mlada, dinamična in polna novih idej

Progled nazaj AlpskiTeden Intermezzo - Jutro v Alpah

Prihodnost Alp se začne tukaj in zdaj

Dogodki

Projekti

 • Cilj projekta

  Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel zatorej temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

  Trajanje projekta 2018 - 2020
  Partnerji CIPRA International
  Financiranje € 680.000,00
  Podrobnosti o projektih
 • Cilj projekta

  Razvijanje kulture dobrodošlice za več privlačnosti in socialne kohezije v podeželskem prostoru.

  Trajanje projekta 2016 - 2019
  Partnerji 10 partnerji iz alpskih držav
  Financiranje € 2,7 Mio.
  Podrobnosti o projektih
 • Cilj projekta

  Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin ..

  Trajanje projekta 2015 - 2016 (zaključen)
  Partnerji Vsi nemški alpskih občin
  Financiranje € 140.810,00
  Podrobnosti o projektih
 • Cilj projekta

  Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo.

  Trajanje projekta 2017 - 2020
  Partnerji CIPRA International
  Financiranje € 215.155,00
  Podrobnosti o projektih