Aktualno

Aktualno
Naturpark Nagelfluhkette/A+D. © Nagelfluhkette

Nenavadno, a razgibano leto se bliža koncu

Želimo vam sproščujoče in predvsem zdrave božične praznike in srečno novo leto 2021!

Corona kriza kot »širokopasovna« priložnost v alpski regiji

Življenje na podeželju je zaradi krize korona virusa postalo še bolj cenjeno. Morda smo v tem trenutku že dosegli napovedano prelomnico, na kateri se podeželski eksodus spremeni v urbanega.

Turizem na prostem kot novi mainstream

Koronapandemija, digitalizacija in zdravje – za vedno več ljudi gore postajajo način preživljanja prostega časa. O tem, ali je na območju Alp mogoče uspešno uresničevati trajnostni in socialno sprejemljiv turizem, so strokovnjaki iz teorije in prakse razpravljali na spletni konferenci, ki je pod naslovom Turizem na prostem z dolgoročno vizijo potekala 16. in 17. novembra 2020.

©Eva Prezelj. Naval turistov na sotesko Vintgar v Sloveniji – ena od pomembnejših tem na konferenci o turizmu na prostem je bilo usmerjanje tokov turistov in obiskovalcev.

Online-Event: Workshop Health – Work – Life!

Ideas for sustainable lifestyles in the Alps – 9. December 2020, online.

©Turizem Bohinj

Samooskrba in sodelovanje je ključno za preživetje majhnih skupnosti – primer iz Slovenije

Slovenija je majhna dežela in ravno ta butičnost je izredno privlačna za turizem. Turizem v Sloveniji je v zadnjih letih doživel pravi razcvet in ravno alpske občine se srečujejo z velikim obiskom turistov. Predvsem turisti iz oddaljenih azijskih trgov so odkrili naravne lepote teh krajev in množično začeli obiskovati turistične občine v Julijskih Alpah.

Generacijski projekti v gorskih občinah

Kako spodbujati interes in sodelovanje mladih in starejših v občinah?

V okviru Art Safientala 2022 bodo lahko mladi iz doline Safiental, zahvaljujoč gene-racijskemu projektu, nekaj dni v vlogi ambasadorjev doline Safiental sprejeli med-narodne umetnike in jih spremljali pri njihovem delu. ©slika ZVG Art Safiental 2016
Šolski center Budoia ©Antonio Zambon

Upravljanje in energetska strategija: energetske skupnosti državljanov

Med pustimi travniki in izvirsko vodo, griči in ravnicami je 18 občin regije Pordenone (Furlanija-Julijska krajina) sklenilo dogovor o učinkovitejši, racionalnejši in bolj trajnostni rabi naravnih virov energije in o nadaljnjem razvoju svoje pokrajine. Podnebne spremembe in energetika bosta osrednji temi projektnih dejavnosti, katerih cilj je državljane ter javne in zasebne strukture na demokratičen in solidaren način postopoma približati energetski avtonomnosti.

Oslo, Hamburg, Dunaj, Bolzano – v razpravah je sodelovalo 250 udeležencev z območja Alp in zunaj njega. ©Provezanost v Alpah

Kakšno naj bo komuniciranje podnebne krize?

Komuniciranje podnebne krize bo učinkovitejše, če bo zasnovano neposredno, nazorno in socialno. O razmerjih med jezikom, psihologijo in družbenimi omrežji je razpravljalo tudi okoli 250 udeležencev spletne konference Našpičiti ušesa, razložiti zgodbe, povezovati stike.

Delavnica online: AlpskiTeden Intermezzo 2020: Mladi in podnebje - Kako mladi v Alpah vidijo svojo prihodnost?

Pogledi mladih na podnebne spremembe v Alpah bodo glavna tema programa Alpskiteden Intermezzo 2020, ki bo potekal od 9. do 10. decembra 2020, online.

© Métropole Nice Côte d’Azur
©CIPRA France

Novi poti za alpski turizem?

Zimska sezona 2019/20 se je v Franciji zaradi zaprtja zimskih športnih središč, zaradi pandemije korona virusa, ponekod končala celo do štiri tedne prej, kot pričakovano. V soboto, 14. marca 2020, so smučišča doživela situacijo, ki je bila hkrati travmatična in povezovalna.

Comic Bela - Kamnik/Slovenia

Projekt speciAlps: Krepitev biotske raznovrstnosti – pilotne regije delijo svoje izkušnje

Urejanje zelenjavnih gredic, sprehodi po gozdu, pogostejše samostojno pripravljanje jedi – zavest o pomenu narave za kakovost našega življenja se je okrepila, tudi zaradi koronakrize. Tako raznovrstni, kot je narava, pa so bili tudi koncepti delovanja petih pilotnih regij iz Avstrije, Francije, Italije in Slovenije v okviru projekta speciAlps, ki je trajal od aprila 2017 do marca 2020. Sodelujoči v projektu so med drugim urejali zbirke domačih semen, organizirali so šolske ekskurzije, odpirali tematske poti itd. Ob zaključku projekta bo izšla brezplačna zbirka, v kateri so predstavljene izkušnje vseh pilotnih regij.

Strokovna konferenca AidA 2020 odpovedana – namesto tega več izmenjav na nacionalni ravni v času korona virusa!

Zaradi krize povezane s korona virusom bomo našo strokovno konferenco, ki smo jo načrtovali v mesecu septembru 2020 v Saas-Fee / CH, preložili na leto 2021. Nov datum konference: 10. - 11.09.2021!

Dogovor za zaščito podnebja - Zmanjšanje porabe energije za en odstotek letno – skupni cilj vseh prebivalcev občine Götzis/AT

Zasebna gospodinjstva, podjetja, otroci v vrtcih in uslužbenci v mestni hiši - vsi tesno sodelujejo za doseganje skupnega cilja, ki si ga je zastavila občina, in sicer - zmanjšati svojo porabo energije za en odstotek letno. Do sedaj so bili v svojih prizadevanjih zelo uspešni.

©Markus Gmeiner: V vlogi »barjanskih detektivov« mladi raziskujejo habitate v občini e5, ki so pomembni za zaščito podnebja.
©Saas-Fee

Delavnica: Občina 4.0 - Nove tehnologije v službi prebivalstva Alp

Strokovna konferenca »Povezanost v Alpah« bo potekala v času od 10. do 11. septembra 2021 v Saas-Fee/CH.

Italijanske alpske občine si prizadevajo za prilagoditve podnebnim spremembam

Listina iz Budoie je bila podpisana v okviru letne strokovne konference, junija 2017 v Budoii, v italijanski pokrajini Furlaniji: gre za prostovoljni dogovor med italijanskimi občinami, članicami omrežja Povezanost v Alpah, v sodelovanju z italijanskim ministrstvom za okolje.

Z BeeAware! do ekološkega čebelarstva

Osrednji namen projekta BeeAware! je bil navdihniti ljudi v alpski regiji, da zaščitijo čebele in tako zagotovijo boljše pogoje za preživetje medu in divjih čebel.

©Imkerverein Liechtenstein

Sopletna konferenca: Našpičiti ušesa, razlagati zgodbe, povezati kontakte

Tako uspemo skupaj preiti na klimatsko nevtralne in odporne Alpe. Sopletna konferenca o komuniciranju na področju podnebnih sprememb, 30.6.–1.7.2020.

©Michael Gams

Sopletna konferenca: Turizem na prostem z dolgoročno vizijo

Med podnebnimi spremembami, trajnostjo in kriznim managementom. 16 in 17 novembra 2020, online.

Letno poročilo 2019 - Biotska raznolikost na pohodu

Leto 2019 je bilo še eno leto številnih zanimivih projektov in dogodkov, ki so nudili obilo priložnosti za izmenjavo vsem članom in zainteresiranim deležnikom. V občinah je potekala široka razprava o raznolikem spektru naravne raznolikosti in biotske raznovrstnosti, o zaščiti čebel in sodelovanju otrok in mladine, stekla pa je tudi realizacija v praksi.

© Provezanost v Alpah

Primer dobre prakse izvajanja projekta KLAR! na temo zaščite čebel

V avstrijski regiji Južna Koroška, članici omrežja občin Povezanost v Alpah, je bil v okviru projektne pobude "BeeAware" uspešno in s pozitivnim javnim učinkom izveden ukrep za zaščito žuželk.

©Peter Plaimer
udeleženci iz vseh treh občin na bohinjskem travniku ©Vida Cerne

Občani so ZA biotsko raznovrstnost in cvetoče travnike

Kakšne spremembe je v slovenske občine prinesel projekt SpeciAlps

Dossena © Galizzi G.

Dossena: Za ponovni zagon poskrbijo mladi

Omrežje pozdravlja občino Dossena kot novo članico

Mladi potencial za Alpe - Strokovna konferenca 2019 v Triesenbergu/FL

Kaj je potrebno za uspešno sodelovanje otrok in mladih v občini, da bi se izboljšala kakovost življenja predvsem za mlajšo generacijo? To je bila tema letošnje konference omrežja občin "Povezanost v Alpah", ki je potekala od 20.do 21.09.2019 v članski občini Triesenberg / Malbun v Liechtensteinu.

©obcina Triesenberg

Pametne občine so privlačne občine

Odkrivanje in izkoriščanje potencialov digitalizacije

Sestanek v občini Saas Fee na temo ugotavljanja potreb(© Peter Niederer)
© Chiara Aviani

Vodne krajine SpecialAlps

Od pustih tal do šotnih barjev

©CIPRA

Zagotoviti perspektivo mladim prebivalcem občin

Mlada, dinamična in polna novih idej

Vidnost potencialov trajnostnega turizma v Alpah

Poznavanje in spodbujanje trajnostnih turističnih rešitev v Alpah s projektom "On Tour"

©Ökoinstitut Südtirol_Alto Adige Genossenschaft

V ritmu s čebelami

Kako na ravnih strehah nastaja nemoten življenjski prostor

© Katrin Löning
© Saint Francois des Sales

Omrežje pozdravlja občino Saint François de Sales kot novo članico

Občina je že zavezana trajnostnemu razvoju

© Mateja Mazgan

Progled nazaj AlpskiTeden Intermezzo - Jutro v Alpah

Prihodnost Alp se začne tukaj in zdaj

Življenje v biotski raznovrstnosti.

V Valli Valdesi naravnega bogastva bo prinesel bližje za študente

© Francesco Pastorelli

Naravni park Biosfera Val Müstair postaja nov član Omrežja občin

Naravni park je del prvi švicarski visokoalpski biosferni rezervat UNESCO.

© Biosfera Val Müstair
Delovna skupina vneto razpravlja o ocenah (© Občina Sattel)

Kakovost življenja na preizkušnji (projekt PlurAlps)

Delo v naših pilotnih občinah PlurAlps se je začelo.

© Birgitt Risch

Park v industrijski coni

Industrijsko območje Schaan prejme ekološko izboljšanje

Delavnica: Izgledi za prihodnost – skupaj oblikujemo življenjski prostor za mlade

Strokovna konferenca »Povezanost v Alpah« bo potekala v času od 20. do 21. septembra 2019 v Triesenbergu/FL.

© Verein GWT Tourismus, Dietmar Walser

Dve novi članski občini v Švici: Ernen in Binn

Digitalizacija obišče vas izjemnega kulturnega in zgodovinskega pomena

© občin Binn/CH
© Grosses Walsertal/AT

Letno poročilo 2018

Podnebne vizije, trajnostni turizem in prihodnji projekti

Huda neurja v Južna Koroška - Karavanke (© Peter Plaimer)

Občutljivost alpskega življenjskega prostora

Upravljanje z nesrečami v Južna Koroška - Karavanke

Propadli projekt vodi k posebnim spoznanjem!

Da je sodelovanje med mesti in podeželjem občutljivo področje, smo že vedeli. Da je tako občutljivo, da bo projekt propadel, tega nismo vedeli.

Konferenci "Dovolite podnebnim vizijam, da postanejo resničnost!"

Vizija zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in s tem omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb se je uveljavila na globalni ravni, a lokalna raven je tista, ki jo mora uresničevati.

Ustanovljeno "Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA)" (© CIPRA International,Caroline Begle)
© Arhiv Turizem Kranjska Gora

Barvite Julijske Alpe

Strategije in cilji slovenskih članic omrežja za zeleno prihodnost

Prenosniki kmalu stalni sestavni del pouka v gorskih občinah kantona Oberwallis? (© Thomas Buchli)

Članske občine iz švicarskega kantona Oberwallis postajajo "pametne vasi"

Več mest po Evropi je že prevzelo naziv "pametno mesto". Ta trend se zdaj prenaša tudi na podeželje. Kajti digitalizacija je, še zlasti za gorske vasi, odlična priložnost za poenostavitev procesov in izkoriščanje novih potencialov.

Delavnica: AlpskiTeden Intermezzo - Jutro v Alpah

Omrežje občin vas vabi, da si v koledarček zabeležite datum 3. do 4. aprila 2019 v Innsbrucku/A.

© Mateja Mazgan

FESTIVAL "BRATI GORE" 2018

Praznovanje alpske kulturne dediščine v sklopu Mednarodnega dneva gora – 11. decembra

Parco Regionale Dolomiti Friulane @Antonio Zambon

»Medobčinsko združenje furlanskih dolin in dolomitov« ali na kratko UTI je aktivno vključeno v projekt „speciAlps“

Delovna skupina, ki sodeluje v projektu, se je odločila ndgraditi pokrajino v treh krajih izven območja parka, saj na njihovem ozemlju obstaja veliko okoljskih in kulturnih znamenitosti.

Innsbruck © Heinz Heiss

Delavnica: Dovolite podnebnim vizijam, da postanejo resničnost!

Konferenca o "Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe" na November 7-8, 2018 v Innsbrucku/A.

Provansa postala članica Omrežja občin

Upravni odbor omrežja občin Povezanost v Alpah je dne 25. maja 2018 na Bledu/Sl sprejel sklep o sprejemu francoske regije Communauté de Communes Alpes Provence Verdon v članstvo omrežja. Nova članica v omrežje vnaša pridih francoske Provanse.

Turizem: dve plati medalje - Letna konferenca 2018 na Bledu, Slovenija

Med začetniškimi tegobami rasti in prizadevanji za trajnostni razvoj – turizem polarizira. Na Bledu je konec maja 2018 na gornjo temo potekala strokovna konferenca, na kateri je več kot 200 udeležencev razpravljalo o tem, kako se lahko dopolnjujeta alpski turizem in kakovostno življenje. Konferenco je organizirala CIPRA v sodelovanju z Omrežjem občin Povezanost v Alpah.

Pogled na Blejsko jezero © Povezanost v Alpah
PlurAlps vmesna konferenca Torino

Polčas: Uspešna konferenca v okviru projekta „PlurAlps“

Osrednja tema mednarodne konference, ki je 16. in 17. maja 2018 potekala v Torinu v Italiji, so bile migracije kot priložnost za družbene in gospodarske inovacije v Alpah.

© Andor Bujdoso, Dreamstime.com

Potujmo s prvo alpsko vozovnico Interrail

Ste še vedno brez načrtov za letošnje poletje? Si počitnice želite preživeti na potovanju po alpskih državah? Potem je projekt Youth Alpine Interrail prava izbira za vas, saj bo 100 mladim omogočil možnost trajnostnega potovanja po Alpah.

Energetsko knjigovodstvo v občinah alpskega prostora - Zaživel je PROJEKT TUNE "Energetske kompetence brez meja"

Projekt TUNE "Energetske kompetence brez meja", ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Interreg V-A Italija-Avstrija 2014-2020, ponuja zanimive možnosti na področju usposabljanja občin Južne Tirolske, Furlanije Julijske krajine in Koroške.

Energetsko knjigovodstvo v občinah alpskega prostora © Energetska agencija za Furlanijo-Julijsko Krajino

Več povezanosti preko sodelovanja vseh generacij: Ruggell/LI

S projektom PlurAlps želi lihtenštajnska občina nadaljevati obstoječe projekte in preko njih prebivalcem na vseh življenjskih področjih s pomočjo čezmejnega mreženja in izmenjave zagotoviti izjemen življenjski standard.

© Občina Ruggell/LI
© Občina Sattel/CH

Aktivno usmerjanje socialne in razvojne politike na ravni občine: Sattel/CH

Projekt PlurAps bo omogočil razvoj nove celostne vizije, ki bo občino obogatila z več integracije priseljencev in manj odseljevanja mlajšega prebivalstva.

Opremljeni za prihodnost

10 pilotskih občin jemlje pod drobnogled kakovost življenja v svojih občinah, skozi oči priseljenk in priseljencev.

Fest der Kulturen, Rankweil/A @ Ingrid Ionian

Sant’Omobono Terme – Najpomembnejša je kakovost življenja

Kakovost življenja za prebivalce zagotavlja povezovanje storitev, miru in zdravega okolja.

© Sant Omobone Therme/IT
Festival kultur, Rankweil/A @ Ingrid Ionian

PlurAlps Konferenca 2018

Napoved dogodka: 16. in 17. maj v Torinu /Italija

Občina Bled/SL

Delavnica: Alpski turizem: vključuje kakovost življenja!

Skupna konferenca omrežja občin "Povezanost v Alpah" in CIPRE International bo potekala v času od 25. do 26. maja 2018, na Bledu/SL.

Živeti vizijo, v sodobnem Triesenbergu

Triesenberg je skupaj s prebivalstvom ustvaril novo skupno vodilo.

Letno poročilo 2017

Jubilejno leto v znamenju življenjske kakovosti.

10 let Povezanost v Alpah, Le Sappey/F 2007 © Povezanost v Alpah
Bourg d´Oisans/FR © CIPRA France

„Izmenjava – načrt – realizacija“: učiti se drug od drugega

Podeželje kot vir inspiracije urbanim okoljem!

© Peter Bernik

Alpine Pluralism Award

The Alpine Pluralism Award 2018 will help to make visible recently started and ongoing activities in the Alpine Space, to increase public awareness and provide inspiration for others to replicate these practices.

Pilotna regija "speciAlps": Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane/I Friaul (UTI)

Varstvo krajine, ki temeljijo na različnih akcijah na področju okoljevarstva in kulture

© Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane/I

Pilotna regija "speciAlps": Slovenske Alpe/SL

Vrednosti in zdravilnem potencialu dragocenih lokalnih virov in dobrin

© Mitja Sodja
© Loredana Francoli

Pilotna regija "speciAlps": GAL Escartons e Valli Valdesi/I Piemont

Poseben poudarek polaga na biotsko raznovrstnost v kmetijstvu

© Mathieu Simoulin

Pilotna regija "speciAlps": "Communauté de communes Alpes Provence Verdon" in "PNR des Préalpes d'Azur"/F

Zamiranje kmetijstva botruje postopnemu zamejevanju prostora.

Pilotna regija "spciAlps": Vorarlberg/A

Si bodo sodelujoče občine prizadevale za turističnim obiskovalcem do pristnih doživljajskih izkušenj v neokrnjeni naravi

© Gemeinde Bezau/A

Zimski turizem v (podnebnem) preobratu

Celoletni turizem kot logična posledica učinkov globalnega podnebnega preobrata.

© CIPRA International, alpMonitor, Johannes Gautier
© Credit EWO Energiewende Oberland

PEACE_Alps: Od teorije k praksi

Projekt, ki nudi podporo občinam pri uresničevanju konkretnih ukrepov na področju varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Oddaje naročila © Mauren/FL

Čezmejno ekološko udejstvovanje

"Srebrni red za zasluge Republike Avstrije" za župana občine Mauren/FL

Listina iz Budoie: Prilagajanje podnebnim spremembam

Alpske občine so si zadale cilj, da območje Alp spremenijo v primer najboljše praske na področju preventive in prilagajanja podnebnim spremembam.

Podpis, Budoia/IT © Daniele Marson

Bolj jasne strukture – več socialnih ukrepov: Les Belleville/FR

Močno izražen zimski turizem z velikim obsegom sezonskega dela ter visoko stopnjo pri- in odseljevanja zahtevata ustrezne ukrepe in prilagojeno ponudbo za zagotavljanje dobre življenjske kakovosti.

© Les Belleville/FR: Convention Blois
Trg © Pays du Grand Briançonnais/FR

Priseljevanje in sezonsko delo: Brianconnais/FR

Visoka atraktivnost gorske regije mora občini pomagati ohraniti obstoječo ponudbo in le to razširiti z ustreznimi dodatnimi storitvami.

Omrežje občin - fundacija, 1997 © "Povezanost v Alpah"

Alpska zgodba o uspehu

20 let mednarodnih izmenjav med občinami, nešteto aktivnosti in pozitivni dolgoročni učinki. V prihodnje pa: novi projekti, povezani z velikimi in malimi cilji – ki jih lahko dosežemo le skupaj.

Želja po več priseljevanja: Bad Eisenkappel/A

Na področju turizma in energije je občina že zelo aktivna. Sedaj pa išče ukrepe, s katerimi bo med drugim privabila še več priseljencev.

© Občina Bad Eisenkappel/A

Kakovostnejše sobivanje v prihodnosti: Kamnik/SL

Kako še dodatno izboljšati sobivanje obstoječega in novo priseljenega prebivalstva v občinah?

© Archive Photo Association Kamnik
Igrišče odpiranje © Gaschurn-Partenen/A

Družini prijazna prihodnost: Gaschurn-Partenen/A

Ustvarjanje atraktivne ponudbe za družine in še več kooperacij – cilji za prihodnost

Hohenaschau © Tourist Info Aschau im Chiemgau

Angažirano v multikulturno prihodnost: Aschau im Chiemgau/D

Premislek, ki mu sledita izmenjava in optimizacija s ciljem ustvarjanja atraktivne ponudbe za stalno in novo priseljeno prebivalstvo.

Tradicionalen nastanek in sodoben razvoj: Budoia/I

Delo na področju administrativnih zadev in spoznavanje metod in procesov za oblikovanje aktivne multikulturne skupnosti.

© Občina Budoia/I

Poudarek na socialnih storitvah: Übersee/D

S ciljem svojim prebivalcem omogočiti aktivno vaško življenje, povezanost v skupnosti in prijeten dom, si občina prizadeva predvsem za široko ponudbo socialnih storitev za družine in mlade, pa tudi za starejše občane.

© Wolfgang Gasser
PlurAlps © Allianz in den Alpen

Kakovostno življenje za vse!

Oditi ali ostati? Kadar je prebivalstvo alpskega loka soočeno s tem vprašanjem, so na plan poklicane občine, ki lahko s kreativnimi ponudbami in storitvami sleherniku olajšajo odločitev, ali ostati ali oditi.

Ekskurzije po regiji Budoia/I © Diana Crestan

Majhni koraki za velike uspehe

Občine potrebujejo vizije in strategije

Strategije za še večjo privlačnost

Švicarska članska občina je razvila mobilno aplikacijo „Alp mobi“ za boljšo izmenjavo informacij med občino in prebivalstvom.

Servis za občane, ki ga gorska občina ponuja v obliki aplikacije za pametni telefon (na voljo pri Google Play pod Iserables) © V. Gillioz

Strategije za prilagajanje podnebnim spremembam: angažiranost italijanskih občin

Podnebne spremembe imajo v Alpah katastrofalne posledice.

Polcenigo © Francesco Pastorelli

Alpe & ljudje: To je bil Alpski Teden 2016

AlpskiTeden, poskusna platforma za sodelovanje in politični dialog.

Les Belleville/F @ Povezanost v Alpah

Sodelovanje, ki gradi mostove prek Alp

Da se dobre ideje hitro širijo, dokazuje dolgoletno sodelovanje med CIPRO in Omrežjem občin Povezanost v Alpah. Prav to sodelovanje je opogumilo že marsikatero občino, da se je podala na pot trajnostnega razvoja. Med njimi tudi Les Belleville v francoskih Alpah.

Renesansa „starih“ naravnih vrednot

Projekt Bergheimat (gorska domovina) ponuja ideje za ohranjanje in razvoj naravnega prostora.

Beschlinger Berg @ Georg Rauch

Prijazen promet v alpskih občinah

Tako bi lahko zapisali skupni cilj vseh slovenskih občin, članic našega omrežja.

Vlak Bohinj © LTO BOHINJ
Kick-off-Meeting, Dornbirn/AT © Regional Development Vorarlberg

Uvodna prireditev: PlurAlps

Skupno razvijanje strategij za obvladovanje demografskega preobrata

© Archivio Parco Dolomiti Friulani

Tukaj živim, v Furlanskih Dolomitih, svetovni dediščini UNESCO

Od leta 2009 so Dolomiti vpisani na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Delavnica: O vizijah, ki povezujejo in akcijah, ki učinkujejo.

Letna strokovna konferenca omrežja občin "Povezanost v Alpah" bo potekala v času od 23. do 24. junija 2017, v Budoi/IT.

Budoia: mestni trg © Občina Budoia/I

Parkovni nadzorniki v naravnem parku Nagelfluhkette

“Ganljiva narava – zaščitena biotska raznovrstnost. Naravni park v gorski verigi Nagelfluhkette kot vzorčna regija za doživljajski turizem.”

Parkovni nadzorniki (od leve proti desni): Carola Bauer, Florian Heinl, Max Löther © Naturpark Nagelfluhkette/D
Großer Möseler/A © Naturpark Zillertaler Alpen

Letno poročilo 2016

Za nami je uspešno in dogodkov polno leto.

Raznolikost zmaguje!

Kako so lahko občine uspešne pri ravnanju z raznolikostjo v alpskem prostoru, kako naj se soočajo s fenomenom priseljevanja in poskrbijo za boljšo kakovost bivanja?

© Fotolia lassedesignen

Več kot 130 dogodkov “Brati gore” širom Alp

Od 5. do 11. decembra – Mednarodnega dneva gora – je v Alpah potekal festival “Brati gore” v organizaciji Alpske konvencije.

© Alpenkonvention
© CIPRA International

Skupaj močnejši

Srečanje udeležencev ob zaključku projekta YouTurn je bilo tudi priložnost, da mladi predstavijo svoje pobude, ki so jih uresničili v času projekta. Te so segale od ureditve doživljajske poti do raziskovanja tekočih voda.

© Arhiv GoodPlace

Kranjska Gora med prejemniki certifikata Slovenia Green

Na Svetovni dan turizma, 27. septembra, je destinacija Kranjska Gora v okviru mednarodne konference Global Green Destination Day prejela certifikat Slovenia Green.

Močna deževja v Piemont-u

Prejšnji teden so močna deževja zajela severni del Italije.

© Ormea/I

Natečaj za nagrado "Constructive Alps"

Švica in Lihtenštajn že četrtič razpisujeta natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«. Natečaj je namenjen iskanju primerov trajnostne gradnje oziroma obnove objektov vseh kategorij, ki celovito uresničujejo načela trajnostne arhitekture v Alpah.

Župnišča Krumbach/A © Adolf Bereuter
Blejsko jezero © Bled/SL

Bled/SL: Občina svetovni slavi

Občina Bled (se razprostira na 72,3 km2 ter z 8035 prebivalci) sodi med manjše slovenske občine.

Capizzone/I © Fabrizio Gotti

Capizzone/I: nova članica omrežja

Nova članica omrežja občin „Povezanost v Alpah” leži v edinstveni zeleni pokrajini doline „Imagna“.

Združenje občin Escarton du Queyras/F

Nova članica omrežja „Povezanost v Alpah“ se nahaja francosko-italijanski meji, v departmaju Hautes-Alpes.

© La Communauté de communes Escarton du Queyras/F

Karavanke in Alpska konvencija

13. oktobra je Avstrija prevzela predsedovanje Alpski konvenciji za obdobje naslednjih dveh let.

Tinje/A © Peter Plaimer
© Vorarlberg/A

Naravni prostor: uspeh, kot plod čezmejnega sodelovanja

Mauren je ena izmed občin na območju tromeje FL-A-CH, ki aktivno sodeluje v programu „dynAlp-nature“. Zelo intenzivno se je posvečala temi "Ekološka stanovanjska območja"

© Emilio Vettori

Program Podnebna občina: Južna Tirolska na dobri poti da postane Podnebna dežela

12 južnotirolskih občin je od začetka leta 2016 sklenilo, da želijo sodelovati v programu Agencije za energijo Južne Tirolske – Klimahaus (Podnebna hiša) in tako pridobiti naziv »podnebna občina«. S tem želijo občne povečati svojo energetsko učinkovitost na področju celotne občine in v ospredje postaviti trajnostno rabo energije.

Kultur dobrodošlice na podeželju

Kako lahko občine v podeželskem okolju in gorskih območjih postanejo še bolj privlačne za priseljence?

Delavnica v Fully na temo Kultura dobrodošlice, Fully/CH © ZVG FDDM

Raznolikost je zmagovalka!

Zaključna prireditev projekta Skupaj. Živeti v Alpah, 14.10.2016, v okviru Alpskega tedna 2016, Grassau/D

© Fotolia lassedesignen
Krožišče v kraju Götzis © Lucky Hensler

Cvetoči travniki za večjo kakovost bivanja

Predarlske in lihtenštajnske občine kažejo, kako je mogoče s trajnostno cvetočimi površinami ustvariti dodano vrednost za človeka in naravo in pri tem prihraniti denar in vložek dela.

Avstrija © J.Nahmiyaz / Pays S.U.D.

Obisk francoske delegacije v Švici in Avstriji na temo energetskega preobrata

Energetski preobrat je v francoskih Alpah zelo aktualna tema, medtem ko je v občinah avstrijske zvezne dežele Predarlske, članicah omrežja občin Povezanost v Alpah, že postala del njihovega vsakdana.

Načrtovanje prometa - trajnostno in človeku prijazno

Prof. Günter Emberger je v okviru zaključne konference projekta „Oblikujemo prihodnost Alp“ odpravil različne „mite“ na področju načrtovanja prometa.

Günter Emberger © Allianz in den Alpen

Integracija – zanjo smo potrebni vsi, celotna vas!

2. dogodek tridelne serije mednarodnih konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 29. aprila 2016 v Leutkirchu/D.

© Fotolia, lassedesignen
Festivala mladih v Dolomitih © Arhiv Comunità Montana del Friuli Occidentale

Comunità Montana del Friuli Occidentale: Oblikujemo prihodnost"

Dobro življenje v Alpah: krajina, kultura in tradicija zagotovo igrajo pomembno vlogo za dobro življenje izven mesta.

© TI Übersee / Ghiradini

AlpskiTeden 2016: "Alpe & ljudje"

Raznolikost v odnosih med Alpami in ljudmi, ki v njih živijo, delajo in preživljajo prosti čas, bo osrednja tema četrte izvedbe AlpskegaTedna, ki bo potekal oktobra 2016 (11. - 15.10.) v kraju Grassau/Achental (Nemčija).

Festival Brati Gore - Dogodek Alpska Konvencija

Praznovanje alpske kulturne dediščine v sklopu Mednarodnega dneva gora – 11. decembra

Brati Gore 2015 © Alpska Konvencija

Zelena prihodnost

Slovenija se pozicionira kot zelena dežela. Slogani in promocije, ki jih uporabljamo v turistične in druge namene, so polne besed kot so trajnostno, zeleno, odgovorno, ekološko.

© Vida Černe: Dobro obiskana delavnica obrezovanja drevja
© Fotolia, lassedesignen

Integracija – ampak na kakšen način?

2. dogodek v projektu Skupaj.Živeti v Alpah bo 29.04.2016 v Leutkirch/D

Zasnežena gorska vasica Ostana © Beccio

Dva vesela dogodka v Ostani

V zimski sezoni 2015/2016 so bila prizadevanja lokalne uprave, izvedena v teku preteklega leta, nagrajena z dvema veselima dogodkoma, ki sta prebivalcem Ostane prinesla dodatnega upanja.

Skupaj močnejši za Alpski prostor!

Strateško srečanje Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in CIPRE International, dne 12.02.2016 v Innsbrucku/A

© Allianz in den Alpen

Priseljevanje potrebuje integracijo. Integracija potrebuje čas.

Uvodni dogodek tridelne serije mednarodnih konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 22. in 23. januarja 2016 v Grainau/D.

© Fotolia, lassedesignen
Marc Nitschke (Povezanost v Alpah), Rita Schwarzelühr-Sutter (državni sekretarki), Katharina Conradin (CIPRA International), Thierry Billet (Alpsko mesto leta) © CIPRA International

Varstvo podnebja zdaj! Alpske občine izvajajo ukrepe

Strokovnem posvetu, je 29. in 30. oktobra 2015, Benediktbeuern v Nemčiji

© Pierre Lacosse, Parc National de la Vanoise

Pozdravljeni, novi prebivalci alpskega prostora!

5. Poročila Alpske konvencije o stanju Alp

Poziv: Varstvo podnebja zdaj!

Poziv alpskih občin svojim prebivalcem in udeležencem COP 21

Delavnica: Varstvo podnebja zdaj!

Podnebne spremembe so globalni fenomen. Za uspešno spopadanje z vzroki in posledicami podnebnih sprememb je nujno potrebno varstvo podnebja na lokalni ravni. Konferenca: 29.-30.10.2015

© Hermann Muigg, Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen
© Fotolia, lassedesignen

Priseljevanje zaželeno?

Uvodni dogodek v projektu Skupaj.Živeti v Alpah bo 22./23.01.2016 v Grainau/D

Saint Martin-de-Belleville/F. © Philippe Royer

Delavnica: Strokovna konferenca Omrežja občin

Strokovna konferenca 2015 bo potekala v francoskem Saint-Martin-de-Belleville/F, v času od 19. do 20. junija 2015.

Prepoznati tveganja, izkoristiti priložnosti. Obvladovanje demografskega preobrata - zagotavljanje mobilnosti in lokalne oskrbe

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v skupni razpravi povezuje predstavnike občine z deležniki iz celotne avstrijske Koroške. Škocjan v Podjuni bo postala deveta članica regije„Južna Koroška-Karavanke“, članice omrežja AidA.

Uradni sprejem občine Škocjan/A v Podjuni v omrežje Povezanost v Alpah (od leve proti desni: Peter Plaimer, Marc Nitschke, Thomas Krainz, Gabriele Greussing, Katharina Kling, Jakob Strauss)

Naši gozdovi, naši otroci

Leta 2010 so se v program za zaščito podnebja, ki se izvaja pod okriljem Omrežja "Povezanosti v Alpah", prijavile štiri slovenske občine. S svojo projektno idejo s področja gozdne pedagogike so požele uspeh in našle posnemovalce po vsej Sloveniji. Od majhne pobude do nacionalnega omrežja.

Projekt omrežja občin "Povabilo v gozd" posnemajo po vsej Sloveniji. © Kamnik
Zasajanje drevja v okviru projekta dynAlp-nature, © Osnovna šola Mojstrana/SL

Letno poročilo 2014

Prelistajte naše zadnjo poročilo in izvedeli boste še več zanimivosti o projektih in aktivnostih v letu 2014.

Festival kultur v občini Rankweil/A. © Ingrid Ionian

Skupaj.Živeti v Alpah

Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin .. občine v alpskem prostoru se soočajo z raznolikimi vidiki problematike pri- in odseljevanja. Naloga, ki jo morajo pri tem opraviti, pa je izredno zahtevna!

dynAlp-nature - in začelo se je premikati!

Pritiski na naravno okolje v Alpah so veliki, kljub temu pa ima varstvo narave v prostorskem načrtovanju in načrtovanju mobilnosti, turizmu ali kmetijstvu pogosto le podrejeno vlogo. Triindvajset občin, ki so članice Omrežja občin "Povezanost v Alpah", se je v okviru projekta dynAlp-nature odločilo naravi vrniti ustrezno vlogo in ji vnovič zagotoviti večji pomen. V nadaljevanju predstavljamo dva primera dobre prakse.

V francoski občini Saint-Martin-de-Belleville/F izvajajo renaturacijo visokih barij. Slika prikazuje zaporo kanala  za odvodnjavanje. © Saint-Martin-de-Belleville

V Nemčiji oblikujemo prihodnost Alp

Posledice demografskega preobrata postajajo vedno bolj opazne v podeželskih območjih alpskega prostora. Kljub temu si prebivalci želijo sodobni in kakovostni življenjski prostor in zaradi tega na občine naslavljajo določene zahteve. V okviru projekta Oblikujemo prihodnost Alp je bila v letu 2014 sprožena razprava na ravni županov in predstavnikov občin, s ciljem izdelati skupne predloge rešitev, ki naj bi pripomogle k ohranjanju uravnoteženih družbenih struktur in k trajnostnemu razvoju občin.

© Biosphäre Entlebuch/CH
Tux/A © Allianz in den Alpen

„Povezanost v Alpah“ stavi na uspešno sodelovanje.

Člani omrežja občin "Povezanost v Alpah" so se konec julija 2014 srečali na svoji vsakoletni strokovni konferenci, tokrat v avstrijskem Tux-u, v dolini Zillertal.

Kendlmühlfilzen/D © Allianz in den Alpen, Gasser

V Grassauu so krojili trajnostni razvoj Alp

Izzivi, pred katerimi je alpska družba, spominjajo na razvejene korenine, saj so mnogoplastni in med seboj vsestransko prepleteni. Če se posamezna problematična področja obravnavajo ločeno, obstaja tveganje, da bo taka obravnava preveč omejena in enostranska.

Skupaj za močnejši alpski prostor

Sodelovanje med Omrežjem občin in delovnimi telesi Alpske konvencije vedno bolj intenzivno.

Slavnostni dogodek ob začetku nemškega predsedovanja Alpski Konvenciji Marc Nitschke in Markus Reiterer, nemška zvezna ministrica za okolje, Barbara Hendricks in Christian Barth, Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov. © BMUB

Povezati razmišljanje o naravi in družbi

Potrebe človeka in narave se prekrivajo. Strokovna konferenca 2015.

Udeleženci strokovne konference v dolini Belleville (Vallée de Belleville).