Omrežje občin Povezanost v Alpah praznuje 25. rojstni dan

Leto 2022 prinaša številne alpske obletnice, kot so 70 let CIPRE, 30 let Alpske konvencije in končno 25 let omrežja občin Povezanost v Alpah! To pomeni, da je mreža občin še vedno mlad član družine planinskih organizacij.  Dolgoletno sodelovanje je okrepilo vezi med prebivalci alpskega prostora.

Raznolikost, nasprotja in skupne značilnosti predstavljajo bistvo življenja in sobivanja na območju Alp! AidA se posveča izzivom in priložnostim na občinski ravni. Ob naši obletnici smo se prepustili popotovanju - v preteklost, predvsem pa v sedanjost in prihodnost alpskega prostora.

Kaj je bilo? Kaj je ostalo? Kaj prihaja?

Povprašali smo se neposredno pri koreninah in pridobili vtise članov upravnega odbora in koordinatorjev o osrednjih stebrih sodelovanja, aktualnih temah in vprašanjih, izzivih in vizijah.

Odgovori, podani z različnih zornih kotov, kažejo sliko raznolikosti vprašanj, izzivov in priložnosti. Po različnih poteh se usmerjamo k skupnemu cilju: ohraniti alpski prostor v njegovi lepoti in raznolikosti kot življenjski prostor ter spodbujati razvoj ekološke, socialne in gospodarske trajnosti.

Ob tej priložnosti bomo prispevke članov upravnega odbora objavili na Facebooku. V nadaljevanju pa bi radi delili mnenja koordinatorjev, ki izhajajo iz njihovih izkušenj v različnih državah alpskega prostora.

Wordcloud_1.2

Predsedstvo in koordinatorji nadzorniki poimenovali ključne elemente sodelovanja v omrežje občin

Vida Černe, koordinatorica omrežja alpskih občin v Sloveniji, si srčno želi, da bi se število obiskovalcev v Alpah v prihodnosti zmanjšalo in hkrati povečala ozaveščenost in spoštovanje narave med rekreativci.

Peter Niederer, koordinator v Švici, meni, da je "zlasti pri temah, kot sta mobilnost in upravljanje voda, čezmejno sodelovanje ključni dejavnik uspeha."

"S čezmejnim sodelovanjem, izmenjavo, spoznavanjem evropskih sosedov in mednarodnimi projekti omrežje že danes igra pomembno vlogo. Pomembno je, da to nadaljujemo tudi v prihodnje - preko vseh meja," pravi Julika Jarosch, koordinatorica omrežja v Franciji.

Gabriele Greussing, koordinatorica za Avstrijo/Lichtenstein, izhaja iz izkušenj svojega dolgoletnega projektnega dela in vidi sodelovanje alpskih občin v pilotnih projektih kot veliko priložnost za omrežje. Na ta način je mogoče prikazati načine reševanja zapletenih vprašanj v občinah. "Okoljskih vprašanj ni več mogoče obravnavati ločeno od socialnih in gospodarskih vprašanj. Za zagotavljanje dobrega življenja v Alpah tudi v prihodnje so potrebne inovativne ideje in pogum, da jih preizkusimo. To zahteva sodelovanje, mreženje in dobro izmenjavo s številnimi akterji, vključno s političnimi predstavniki na nacionalni ravni."

Francesco Pastorelli, koordinator v Italija, poroča: "Odkar sem koordinator pri omrežju alpskih občin, skozi alpski prostor potujem z drugačno zavestjo in poskušam bolje spoznati težave in rešitve gorskih občin. Povezanost v Alpah je priložnost za vse odprte ljudi! Priložnosti so predvsem v tem, da prepričamo ljudi v Alpah, da razmišljajo dolgoročno in se ne pehajo le za nujnimi primeri.

Vsa ta mnenja - želje in tematske prednostne naloge - jemljemo s seboj na poti v prihodnost in se veselimo še mnogih let delovanja omrežja alpskih občin...

Z71_6741

Udeleženci strokovna konferenci, junija 2022 v Saas-Fee /CH

Upravnemu odboru in vsem koordinatorjem se zahvaljujemo za sodelovanje in njihov dragocen prispevek k delovanju omrežja! Zahvaljujemo se tudi dolgoletnima sodelavkama omrežja, Gabriele Greussing in Elke Klien.

Ekipa iz Überseeja