Podnebne spremembe imajo v Alpah katastrofalne posledice.

V okviru sodelovanja z okoljskim ministrstvom in Generalnim sekretariatom Alpske konvencije so italijanske občine, članice omrežja občin »Povezanost v Alpah«, organizirale vrsto seminarjev na temo lokalnih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, namenjenih drugih članskim občinam.

Podnebne spremembe imajo v Alpah katastrofalne posledice. Poplave, zemeljski udori in plazovi, umikanje ledenikov in permafrosta ogrožajo naselja, infrastrukturo in obrate. Temu se pridružuje še zmanjšanje zalog vode, potrebne za kmetijstvo in industrijo, pomanjkanje snega na turističnih destinacijah kot posledica zmanjšane količine padavin in dviganje snežne meje.  Podnebne spremembe predstavljajo enega izmed največjih izzivov tega stoletja in bodo imele dramatične posledice za naravo, človeka in gospodarstvo.

Prvi seminar je potekal v občini Ormea, ki se nahaja v dolini Alta Valle Tanaro v pokrajini Piemonte. Občino so v mesecu novembru preteklega leta prizadele hude poplave. Lokalni politiki, meteorologi in strokovnjaki za upravljanje v primeru naravnih nesreč so spregovorili o prilagajanju na naravne nevarnosti in ogroženosti.

V občini Capizzone, v dolini Valle Imagna v Lombardiji, je bilo govora o integraciji različnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam, poleg tega pa je bil predstavljen dokument o regionalnih ukrepih za prilagajanje na podnebne spremembe v regiji Lombardiji, ki tako v tem kontekstu postaja prva aktivna občina v Italiji.

Tema tretjega seminarja v občini Vallarsa v Trentinu, ki so se ga udeležili tudi strokovnjaki, člani delovne skupine Alpske konvencije Gorski gozd, so bile strategije prilagajanja v gozdnem gospodarstvu.  Tukaj je bilo izpostavljeno, da bi bilo potrebno v okviru prilagoditvenih ciljev na področju upravljanja gozdov na lokalni ravni povečati stabilnost in odpornost gozdnih sistemov ter več pozornosti posvetiti ekosistemskim storitvam gozda.

V občini Budoia, v Furlaniji, bo v okviru letne strokovne konference omrežja občin »Povezanost v Alpah«  24. junija potekal zaključni seminar, v okviru katerega so občine vabljene, da nase prevzamejo svojo zavezo v dobro podnebja in se proaktivno vključijo v uresničevanje strategij za prilagajanje podnebnim spremembam.