Projekt PlurAps bo omogočil razvoj nove celostne vizije, ki bo občino obogatila z več integracije priseljencev in manj odseljevanja mlajšega prebivalstva.

Integracija je lahko uspešna le, če občine v enaki meri upoštevajo potrebe lokalnega prebivalstva na eni in potrebe priseljencev na drugi strani. Vsi prebivalci se morajo v svojem bivalnem okolju počutiti dobro, da bodo v njem tudi radi ostali. V okviru EU-projekta PlurAlps omrežje občin na tej poti podpira 10 pilotnih občin in regij. Skupaj z njimi si prizadeva razviti orodje oz. instrument za srednje in dolgoročno socialno načrtovanje v občinah in ga nato testirati v pilotskih občinah.

Zaradi bližine gospodarskih središč, kot sta Zürich in Luzern, ki sta dobro dostopna tudi z javnimi prevoznimi sredstvi, se je pilotska občina Sattel, v osrednji v osrednji Švici, v kantonu Schwyz, začela hitro razvijati in rasti. Tako strukturni razvoj v sami občini, kakor tudi bližina cvetočega kantona Zug sta med drugim prispevala k temu, da mesto, s svojimi skoraj 2000 prebivalci, šteje med najbolj privlačne kraje na podeželskem območju. Žal pa ni ustrezno poskrbljeno za vključevanje in uspešno integracijo priseljencev v življenje lokalne skupnosti. Obenem se kaže tudi trend odseljevanja mladih prebivalcev zaradi neustreznih stanovanj, zaradi česar je ukrepanje nujno potrebno.

Razvoj skupnosti temelji na strategijah, kot so vizija skupnosti, strategija energetskega razvoja, vizija turističnega razvoja in starostni model ter načrt prostorskega razvoja, kot je opredeljen v lokalnem prostorskem načrtu. Glavna vizija razvoja občine "Sattel 2020" je bila sprejeta leta 2008. S sodelovanjem v projektu PlurAlps pa bo v naslednjih dveh letih izdelana nova celostna podoba skupnosti. Način sodelovanja državljanov v tem procesu razvoja je še vedno odprt, vsekakor pa je prisotna želja po čim bolj aktivnem sodelovanju lokalnega prebivalstva.

Rekreacijsko območje Sattel-Hochstuckli s tremi žičnicami, poletnim sankališčem, športnimi napravami za skakanje in spuščanje ter številnimi pohodniškimi potmi v neokrnjeni naravi, kakor tudi bližnje jezero Ägerisee tvorijo pestro in zanimivo turistično ponudbo te pilotne občine - tako za njene prebivalce kakor tudi turistične goste.

Skupaj z občinama Oberägeri in Unterägeri, občina Sattel predstavlja turistično destinacijo Ägerital-Sattel. Vse tri občine imajo organizirano skupno, medkantonsko marketinško organizacijo, Ägerital-Sattel Tourismus. V sodelovanju s sosednjo občino Rothenthurm pa preko novo ustanovljenega društva organizirajo tudi storitev SPITEX, to je profesionalna medicinska nega in oskrba na domu. Tako je pilotna občina Sattel v številnih pogledih že sklenila delno institucionalizirane, delno projektne sporazume o sodelovanju s sosednjimi občinami. Z udeležbo v projektu PlurAlps pa občina upa, da bo mrežno povezovanje med občinami aktivno prispevalo k boljšemu usmerjanju socialnega in občinskega razvoja.