Alpski teden '22 je kot mednarodna prireditev alpskih organizacij, ki si na podlagi Alpske konvencije prizadevajo za varstvo in trajnostni razvoj, ponudil priložnost za razpravo o raznolikih in nujnih izzivih v alpskem prostoru.

Pod naslovom "Alpe v prehodu" se je med 5. in 7. septembrom v mestu Brig / CH ponujal raznolik program. Osrednji referati, delavnice in ekskurzije so bile posvečene štirim ključnim temam: obnovljivi viri energije & krajina, kmetijstvo & biotska raznovrstnost, trajnostni turizem & demografske spremembe.

Na otvoritveni večer je mesto Brig-Glis, član društva "Alpsko mesto leta", povabilo goste v Stockalperpalast na slovesno odprtje konference. Sledilo je praznovanje ob 20. obletnici Vie Alpine!

AlpWeek2022_AperoStockalperschloss(c)CarolineBegle (4)

© Caroline Begle | Slavnostni večer v Stockalperpalast

I

"Fotovoltaika v krajini" je pereča tema, ki je bila predmet razprave na javnem večernem dogodku s panelno razpravo.

Mladinski svet CIPRE (CYC) je s plenarnim zasedanjem in mladinsko akcijo, v kateri so sodelovali šolarji, obravnaval vprašanja mlajše generacije!

Kratko poročilo in fotografije z dogodka ter materiali predavanj in delavnic so na voljo na spletni strani Alpskega tedna.

Omrežje alpskih občin „Povezanost v Alpah“ je organiziralo delavnico o demografskih spremembah. Pod naslovom „Arriving? Leaving? Residing? Demographic change & diversity in alpine communities“ je osrednji referat Elisabeth Gruber, Humboldtove štipendistke na Univerzi Friedricha Alexandra (FAU) Erlangen - Nürnberg, ponudil vpogled v aktualni demografski razvoj na območju Alp. Osredotočil se je predvsem na mlade, saj se le-ti za migracije odločajo predvsem v obdobju izobraževanja, izbire poklica in ustvarjanja družine.

Kateri družbeni, gospodarski in osebni dejavniki odločajo o izbiri kraja bivanja?

Zaradi hitrega in raznolikega razvoja se spreminjajo tudi želje in potrebe ljudi glede kraja bivanja. Za omrežje občin "Povezanost v Alpah" je še posebej zanimivo vprašanje, kako se lahko na to odzovejo alpske občine.

AlpWeek2022_Workshops(c)CarolineBegle (2) Kopie

© Caroline Begle | Workshop - Arriving? Leaving? Residing? Demographic change & diversity in alpine communities

Na interaktivni delavnici so bila predstavljena in obravnavana mnenja, stališča in rešitve udeležencev.

Da bi od kompleksnih pojavov migracij in demografskih sprememb prešli k oblikovanju praktičnih idej in pristopov, se je delo v skupinah osredotočilo na eno od tem - gospodarstvo, infrastruktura, vključevanje in sodelovanje.

Zaključna razprava je pokazala, kako močno so prepletena področja gospodarstva, sociale in ekologije.

Da bi se spoprijeli s kompleksnimi zahtevami prihodnosti, je bilo oblikovanje mrež za sodelovanje in izmenjavo opredeljeno kot ključni element.

"Ne gre samo za gospodarstvo! "

To sporočilo, ki ga je zapisala ena delovna skupina, se je odražalo v rezultatih vseh skupin. Pri skupnem življenju v alpskem prostoru poleg "trde" ali fizične infrastrukture ne smemo spregledati spodbujanja "mehkih" dejavnikov.

Družabna zbirališča, izmenjave, pa tudi odprti prostori in priložnosti za sooblikovanje so osnova za vključevanje, identifikacijo in zavezanost prebivalstva.

Za "Povezanost v Alpah" je bila to dragocena izmenjava s predstavniki različnih organizacij in regij alpskega prostora. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za različne poglede in prispevke, ki jih želimo vključiti v naše nadaljnje mreženje in projekte!

AlpWeek_ClosingPlenary(c)CarolineBegle (2) Kopie 2

© Caroline Begle