20 let mednarodnih izmenjav med občinami, nešteto aktivnosti in pozitivni dolgoročni učinki. V prihodnje pa: novi projekti, povezani z velikimi in malimi cilji – ki jih lahko dosežemo le skupaj.

  1. septembra 1997 se je 23 občin iz celotnega alpskega prostora sestalo v Bovcu in ustanovilo skupno društvo – Omrežje občin „Povezanost v Alpah“. Tega, da bo društvo delovalo tudi še 20 let kasneje in da se bo število njegovih članov in aktivnosti pomnožilo za kar nekajkrat, v danem trenutku ni mogel vedeti še nihče.

Ustanovitvene seje društva se je, kot predstavnik avstrijske občine Mäder, udeležil tudi Rainer Siegele, ki je delo omrežja kasneje močno zaznamoval kot njegov predsednik v letih1999 do 2012:

„Največji čar omrežja občin so raznoliki, kulturno pogojeni pristopi do soočanja z enakimi izzivi.“

Ideja o združevanju 23 občin, ki sta jo podprla tudi CIPRA International in bavarski inštitut za raziskovanje Alp, je pravzaprav pomenila uresničitev Alpske konvencije na lokalni ravni. Do leta 1997 se je v tej smeri zgodilo le malo, ustanoviteljski očetje omrežja pa so si zadali cilj, da trajnostni razvoj zasidrajo na raven lokalnih skupnosti. Kajti na ravni občine si čisto vsak prebivalec želi poprijeti za delo, s ciljem izboljšati življenjsko kakovost v svojem ožjem življenjskem prostoru – za svoje otroke in vnuke. S tem je bil tudi temelj delovanja omrežja že od samega začetka naravnan izrazito pragmatično, naš slogan „Izmenjava – ideja – realizacija“ pa je, tako včeraj, tudi danes aktualen za delo in življenje občin.

V okviru štirih DynAlp-projektov ter EU-projekta MountEE so bile v članskih občinah v preteklih letih izvedene številne  aktivnosti . Nekatere izmed njih so se nadaljevale in se dolgoročno uveljavile. Z obema aktualnima projektoma PlurAlps in speciAlps pa se bo društvo v prihodnji letih zavzemalo predvsem za raznolikost v alpskem prostoru – pa naj bo to socialna raznolikost v naših občinah ali biotska raznovrstnost v naravi in kulturni krajini, ki nas obdaja.

Od leta 2012 imata predsedstvo in sekretariat omrežja občin svoj sedež v nemškem Übersee am Chiemsee/DE. Marc Nitschke se kot predsedujoči društva zavzema predvsem za to, da bi bili interesi občin v čim večji meri upoštevani tudi v okviru delovnih teles Alpske konvencije in strategije za alpski prostor EUSALP.

„Pred 20 leti udeleženci še niso vedeli, da bodo z ustanovitvijo omrežja občin „Povezanost v Alpah“ položili temeljni kamen zgodbe o uspehu. Danes tako, skupaj s približno 250 članskimi občinami, optimistično zremo prihodnost, v nove projekte za trajnosten razvoj na lokalni ravni.“

Priložnost za skupno praznovanje jubileja se je ponudila že v mesecu juniju, v okviru vsakoletne strokovne konference. Prisotni so bili tudi tisti, ki so društvu pomagali na noge, katerih navdušenje in angažiranost za Alpe ostajata nespremenjena:

Antonio Zambon/IT: „Pravijo, da je trava na sosedovem vrtu vedno bolj zelena! O tem sem se želel sam prepričati: primerjal sem ideje, izmenjaval sem izkušnje z ljudmi iz celotnega alpskega prostora in povsod sem naletel na motiviranost, entuziazem, solidarnost in prijateljstvo. “ 

Hansjakob Falk/FL: „Če občina Schaan ne bi bila članica omrežja občin „Povezanost v Alpah“ bi ji to prineslo predvsem nekatere idealne slabosti: to bi namreč pomenilo  pomanjkanje mednarodnih kontaktov med enako mislečimi, manj zanimive komunikacije in manj osebnih prijateljstev.“

Potopite se z nami v spomine preteklih 20 let – mejniki, zanimivosti ter stari in novi obrazi družine AidA čakajo na vas v galeriji slik.