Projekt Start-Alp je v okviru šestih spletnih seminarjev ponudil pestro izmenjavo znanja o možnostih digitalizacije v alpski regiji. Osrednje pozornost je bila namenjena temam ko sta zagotavljanje tehnične infrastrukture za digitalne rešitve in izboljšanje kakovosti življenja v alpskih občinah.

"Thanks to digitalisation, there are no more peripheral regions.” - Jon Erni, Mia Engiadina

To je citate, s katerim je Jon Erni, ustanovitelj skupnosti » miaEngiadina«, začel uvodni dogodek in s tem zadel v jedro priložnosti za podeželska območja.

S sloganom “Your first Third Place – Teis prüm Terz lö” se „miaEngiadina“ osredotoča na izraz „Third Place“ (»tretje mesto«), kar naj bi bila glavna prednost Alp kot kraja navdiha in sprostitve. Poleg krajev družinskega in delovnega življenja namreč »tretji kraj« ponuja možnost ravnotežja in socialne izmenjave.

“MiaEngiadina” vzpostavlja in nudi coworking prostore, aplikacije za uporabo športnih in prostočasnih dejavnosti na okoliškem podeželju ter digitalne ponudbe na področju izobraževanja.

Pri tem pa osrednja skrb »mieEngadine« ostaja širitev optičnega omrežja kot nepogrešljive digitalne infrastrukture - in osnovne zahteve za digitalizacijo..

Spremljati je treba širitev digitalne infrastrukture na številnih podeželskih območjih. Zaradi nizke gostote prebivalstva in širjenja mest, so naložbe za zasebne vlagatelje ekonomsko neprivlačne. Zato so vedno bolj iskani alternativni modeli financiranja s strani javnega sektorja in preko regionalnih partnerstev v sodelovanju z regionalnimi ponudniki.

Fenomen dalmatinca - neuspeh trga pri širitvi optičnega omrežja

Peter Schark, izvršni direktor pobude za širokopasovni dostop na avstrijskem Koroškem Breitband Initiative Kärnten (BIK) je strukturo razdrobljenih metropolitanskih območij z visoko gostoto omrežij, v podobi črnih pik, in preostala območja, v podobi belih lis, brez optičnih povezav, primerjal z dlako dalmatincev.

BIK stavi na koordinacijo širitve omrežja s strani javnega sektorja. Polaganje instalacijskih vodov v okviru rednih gradbenih del na vodovodni in električni napeljavi ter pri obnovi cestne infrastrukture lahko pri tem pomeni znatno znižanje stroškov.

fiber-ge5b0cbc4e_1920.jpeg

Novi življenjski slogi - nove potrebe: informacije in sodelovanje

Spletni webinar »Digitalizacija in kakovost življenja« je iz širokega nabora tem, povezanih z bivanjem, delom in prostim časom, izpostavile predvsem tiste, vezane na potrebe po informacijah, sodelovanju in dolgoročnih perspektivah.

Udeležba državljanov je v zadnjih nekaj desetletjih pridobila na pomenu. Participativni procesi se razvijajo in so uveljavljen uspešen model na regionalni in občinski ravni. To je opisal tudi Stefan Lins iz Urada za prostovoljno sodelovanje in participacijo v avstrijski zvezni deželi Predarlski . Zlasti v času omejitev stikov, povezanih s pandemijo, so digitalne rešitve ohranile priložnosti za sodelovanje. S pobudami kot sta na primer »Vorarlberg.mitdenken.online« in »Projektschmiede Remote« so se ponovno uveljavili določeni digitalni formati. Ti bi morali služiti tudi kot dragocen dodatek prezenčnim dogodkom v prihodnosti, vendar jih ne morejo v celoti nadomestiti.

»Bürgercockpit« še eno digitalno orodje za sodelovanje. Praktične izkušnje z njim sta predstavila Karl Atzmannstorfer (Univerza v Salzburgu) in Magdalena Stockinger (občina Michaelnbach / AT) iz Zgornje Avstrije. Sodelovanje v okviru »Bürgercockpita« poteka s pomočjo združevanja digitalnega mreženja in razprave med zavzetimi državljani preko digitalnih geo-orodij.

Trajnostno občinsko načrtovanje preko posameznega mandata

Gabrielle Greussing je skupaj z Local Development Compass predstavila rezultate projekta Klima.Fit, ki poteka pod okriljem omrežja alpskih občin »Povezanost v Alpah«. Compass ponuja orientacijo na vseh področjih delovanja na občinski ravni. Interdisciplinarna analiza trenutnega stanja pa občini omogoča, da prednostno opredeli ukrepe v smislu trajnostnega razvoja.

Digitalne informacije - hitre in lahko dostopne

Christine Suire iz občine Raggal/AT je predstavila informacijski sistem za Občinsko aplikacijo Gem2Go v povezavi s spletno stranjo in analognimi informacijskimi kanali. Aplikacija omogoča hitro posredovanje aktualnih informacij o cestnih blokadah, snežnih plazovih ali opozorila o hudih vremenskih razmerah in obvestila o pomembnih terminih, širšemu krogu prebivalstva, na hiter in enostavno dostopen način.

Za dodatne informacije o primerih najboljših praks, predstavljenih v okviru spletnih seminarjev, so na voljo predstavitve posameznih predavateljev v rubriki Prenesi.