VARSTVO PODNEBJA IN ENERGETSKA UČINKOVITOST V HOTELIRSTVU IN TURISTIČNIH NAMESTITVAH

Fascinantna krajina v Alpah je ena najbolj priljubljenih počitniških in rekreacijskih regij v Evropi. Turizem kot pomemben go- spodarski dejavnik v alpskem prostoru v veliki meri prispeva k blaginji tamkajšnjega prebivalstva. Obenem pa so regijo močno prizadele posledice podnebnih sprememb, ki imajo že danes velik učinek na alpsko okolje: vedno večja tveganja naravnih nesreč, zmanjševanje življenjskega prostora avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst ali spremembe v vodnem režimu. Če želimo ohraniti Alpe kot edinstveno naravno in kulturno krajino, je potrebno ukrepati!

Iz tega razloga je pomembno, da razvijamo trajnostno turistično ponudbo, pri kateri je v ospredje postavljeno doživljanje in ohranja- nje edinstvenega naravnega in kulturnega prostora. V preteklih letih se je izkazalo, da se že veliko podjetij zaveda svoje pomembne vloge in v sklopu svoje dejavnosti izvaja inovativne pristope za varstvo okolja in podnebja. Ta angažma pa mora postati viden.

Nagrado »ClimaHost« so leta 2019 prvič podelili Nemčija, Avstrija, kot takratna predsedujoča država Alpski konvenciji, in Stalni sekretariat Alpske konvencije. Nemčija, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost, skupaj s Stal- nim sekretariatom sedaj razpisuje drugi alpski natečaj »ClimaHost« – varstvo podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in turističnih namestitvah.

Odlikovali bomo zgledne ponudnike, ki se trudijo združiti turistične ponudbe z varstvom podnebja. Z natečajem želimo preko celot- nega alpskega prostora razširiti informacije o dobrih primerih in inovativna podjetja podpreti pri njihovem angažmaju.

Natečaja ClimaHost se lahko udeležijo vsa podjetja z nočitveno ponudbo, ki se zavzemajo za varstvo podnebja in varčevanje z ener- gijo in se nahajajo na območju Alpske konvencije.

POZIVAMO VAS, DA DO 31. DECEMBRA 2021 SVOJO SPLETNO PRIJAVO ODDATE NA WWW.CLIMAHOST.EU.

Žirija, ki je sestavljena iz strokovnjakov in deležnikov iz celotnih Alp, bo od vseh prijav določila zmagovalke in zmagovalce v ka- tegorijah »Novogradnja« in »Obstoječa gradnja«. Poleg tega bo podelila posebno nagrado »Lokalni junak« za mikropodjetja z do 10 zaposlenimi. Natečaj izvaja adelphi, subvencionira pa ga nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost.

Podelitev nagrad in listin je predvidena v okviru XVII. Alpske konference, ki bo potekala jeseni 2022 v Brigu.