Številni hrošči, divje čebele in metulji se zadržujejo na zeleni strehi vrtca Riedu v Koblachu (Avstrija), ki je zasnovana kot streha za biotsko raznovrstnost. Z izkopano zemljo, gramozom, odmrlim lesom in semeni z bližnjega, naravnega pašnika je na 1000 m² strehe nastal tako imenovani nadomestni habitat.

Rast prebivalstva in razvoj naselij v dolini reke Ren v deželi Predarlski potekata zelo hitro, nove stanovanjske hiše, podjetja in ceste pa dobesedno vznikajo iz zemlje. Razvoj, ki je dvorezen, saj je treba pozornost nameniti uravnoteženemu notranjemu razvoju: drevesa in parki za rekreacijo, dostopni vodotoki, območja zadrževanja in infiltracije za občutljivo ravnanje s padavinami ter zelene strehe in fasade za izboljšanje mikroklime, vsi ti potrebujejo prostor in zahtevajo pozornost pri načrtovanju.

Nov otroški vrtec, zgrajen po visokih ekoloških standardih, je načrtoval projektantski biro Marte.Marte in sicer z možnostjo razvoja oz. nadgradnje. Vrtec, ki je trenutno enonadstropna stavba, je mogoče po potrebi razširiti z dodatnim nadstropjem. Medtem pa se površine smiselno uporabljajo za proizvodnjo električne energije in biotsko raznovrstnost. Segmenti, ki so pokriti z zemeljskim substratom, lomljeno opeko in fotovoltaiko ter mešanicami prsti in peska v različno visokih nanosih se izmenjujejo in jih je mogoče med seboj primerjati.

Pri ustvarjanju zelene strehe, ki naj bi bila čim prijaznejša do naravnih virov in čim bolj ekološka, sta z občino sodelovala tudi Univerza za uporabne znanosti v Zürichu in podjetje pulswerk GmbH. "Uporabili smo lokalno zbrano vrhnjo plast zemlje, odmrli les in senožeti iz okolice in tako prihranili ne le vožnje s tovornjaki temveč tudi dejanske stroške," pove župan Gerd Hölzl, ki je prepričan o večnamenskosti strešne kritine.

Takšna zelena streha lahko zadrži do 90 % letnih padavin. Ne smemo pa podcenjevati niti njenega hladilnega učinka v vročih dneh. Hidroizolacija strehe je dodatno ojačana in zdrži veliko dlje kot pod plastjo gramoza. Vendar pa je prava prednost strehe lokalni zemeljski substrat, ki s svojim talnim življenjem spodbuja rast na strehi. Že po treh mesecih se je razrasla gosta vegetacija, ki je navdušila številne obiskovalce cvetja.

Pilotno streho si lahko ogledate po predhodnem dogovoru, tisti od bolj daleč, pa si jo lahko ogledate v kratkem predstavitvenem filmu: https://buntundartenreich.at/bobida.htm.

ZhaW in pulswerk GmbH po naročilu zvezne dežele Predarlske izvajata monitoring biotske raznovrstnosti