AidA regija Južna avstrijska Koroška - Karavanke

Travniški sadovnjaki imajo tudi na spodnjem Koroškem večstoletno tradicijo. Bogatijo pokrajino, podpirajo biotsko raznovrstnost in zagotavljajo zdravo hrano. Na žalost je bilo v zadnjih letih veliko teh prvotnih značilnih elementov kulturne krajine opuščenih. Zato so se občine članice omrežja alpskih občin odločile, da bodo skupaj s sosednjo Labotsko dolino začele izvajati naravovarstveni projekt za širšo javnost.

Prednostni cilj projekta "Cvetoča spodnja Koroška" je ohraniti stare travniške sadovnjake, zasaditi nove in tako ustvariti življenjski prostor za različne živalske in rastlinske vrste. V ta namen bo do konca leta 2023 prebivalcem brezplačno razdeljenih približno 3000 visokostebelnih sadnih dreves. Z navedbo številke parcele (za kartografsko lokacijo) se posamezni prejemniki zavežejo, da bodo skrbeli za sadno drevje, medtem ko raste. Bolna drevesa je treba zamenjati na lastne stroške. V ta namen se za vsako posamezno sadno drevo izdajo tudi zaščitna sredstva za drevesa, mrežice za miši (zaščita korenin) in oporni koli. Posamezniki, ki so zainteresirani za prevzem drevesa se lahko prijavijo prek spleta, do porabe zalog. Posamezno gospodinjstvo lahko prejme do največ 10 sadnih dreves.

bl_uk_bild_newsletter_c_Manja_Kampus

© Manja Kampuš

Veliko pozornosti pa se namenja tudi skrbi za živalski in rastlinski svet. Da bi različnim vrstam ptic olajšali iskanje gnezdišč, bo regionalni mizar naslednje leto izdelal približno 300 gnezdilnic in jih nato razdelil zainteresiranim posameznikom. Pomemben del projekta je tudi postavitev čebeljih pašnikov. V ta namen bo pripravljena posebna, za spodnjo avstrijsko Koroško prilagojena mešanica semen, ki bo prebivalcem na voljo v obliki vnaprej pripravljenih paketkov.

Poleg tega poteka tudi zasajevanje divje žive meje v sodelovanju s šolami in pod nadzorom strokovnega osebja. Fenološko živo mejo, sestavljeno iz 10 grmov, sadimo predvsem na šolskem območju, s čimer ne ustvarjamo le lepe divje žive meje, temveč zagotavljamo tudi hrano in ustrezen habitat za koristne žuželke.

Več informacij o projektu najdete na povezavi www.bluehendes-unterkaernten.at.