Močno izražen zimski turizem z velikim obsegom sezonskega dela ter visoko stopnjo pri- in odseljevanja zahtevata ustrezne ukrepe in prilagojeno ponudbo za zagotavljanje dobre življenjske kakovosti.

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskaih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

V pilotski občini Les Belleville je ključnega pomena predvsem priseljevanje, pa tudi odseljevanje lokalnega prebivalstva, ki ga to priseljevanje neposredno povzroča. V občino se priseljuje vedno več ljudi (predvsem mladih in tistih starih manj kot 50 let), kar povzroča splošno dviganje cen, zaradi česar življenje za lokalno prebivalstvo mnogokje postaja predrago. Zato se veliko lokalnega prebivalstva odloči zapustiti občino in se odseli drugam.

Aktivnosti, ki jih občina izvaja na socialnem področju, so po večini osamljene in nezadostno medsebojno povezane in usklajene. Prav tako v bližini ni javne bolnišnice. Cilj je, preko sodelovanja v projektu PlurAlps kot pilotska občina ustvariti jasnejše strukture in tako omogočiti bolj učinkovito delo in boljše izkoriščanje razpoložljivih virov.

Kakor je krajinska podoba občine Les Belleville zaznamovana z gorami in gorskimi prelazi, tako ima prevlada zimskega turizma negativne posledice za domala vsa področja komunalnega življenja v občini: kot alpska turistična regija, se mora občina intenzivneje posvečati temi sezonskega dela. Stopnja priseljevanja in odseljevanja v času zimske sezone oziroma neposredno po njej je izjemno visoka. Sezonsko delo močno vpliva na demografski razvoj regije in posledično poraja izzive kot so na primer ustvarjanje cenovno dostopnega bivalnega prostora, mobilnost na podeželju in zdravstvena oskrba.

Kakšno podporo potrebujejo sezonski delavci v času sezone, pa tudi v preostalem delu leta? Kako se lahko sezonske delavce še bolje vključi v lokalno življenje, da bi jim, tako kot preostalemu lokalnemu prebivalstvu, lahko nudili ustrezne storitve? Vse to so vprašanja, za katera želi občina nuditi ustrezne rešitve, ki bodo predstavljali odgovor na raznolike potrebe prebivalstva.

Prometno povezanost občne Les Belleville zagotavlja redna avtobusna linija Savoy Express, med krajema Moutiers in Val Thorens.

Že približno dve leti sta obe francoski občini Saint-Martin-de-Belleville in Villarlurin povezani pod skupnim imenom Les Belleville. V okviru regionalnih kooperacijskih projektov občina do sedaj še ni aktivneje sodelovala.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).