Nova članica omrežja občin „Povezanost v Alpah” leži v edinstveni zeleni pokrajini doline „Imagna“.

Občina, ki je del pokrajine Bergamo (Lombardija), šteje 1270 prebivalcev in leži v porečju reke Imagna, po kateri je dolina tudi dobila ime.

Njena površina znaša skupno 4,68 kvadratnih kilometrov in ima povprečno višino 454 m nadmorske višine. Gričevnat svet zaznamujejo nizkorasli gozdovi in številna kostanjeva drevesa, ki so v preteklosti predstavljala pomemben vir hrane za prebivalstvo. Starodavni "Contrade" in današnja okrožja so medsebojno povezani z močno razvejano mrežo pohodnih poti, ki so bile deloma revitalizirane in znova katalogizirane. Na teh poteh so predvideni še drugi vzdrževalni ukrepi.

Reka Imagna deli vas na dva dela in ponuja različne možnosti za rekreacijo v  okviru trajnostnega turizma, kot na primer športni ribolov in pohodništvo. Številne sprehajalne in kolesarske poti so povezane z pohodniškimi mrežami sosednjih občin. Gospodarstvo temelji predvsem na gradbeništvu, ki uporablja stare gradbene tehnike, kot na primer tehniko kamnitih streh (piod). Na področju kmetijstva igrata najpomembnejšo vlogo govedoreja in proizvodnja mlečnih izdelkov. Ta dejavnost je prav tako velikega pomena za ohranjanje in vzdrževanje območja ter naravne in krajinske dediščine vasi.

V preteklih letih je občina s pomočjo učinkovitih strategij uspela zagotoviti participacijo prebivalk in prebivalcev in se zavzela za vzpostavitev lastne organizacije in upravljanja urbanih javnih zelenih površin.