Več mest po Evropi je že prevzelo naziv "pametno mesto". Ta trend se zdaj prenaša tudi na podeželje. Kajti digitalizacija je, še zlasti za gorske vasi, odlična priložnost za poenostavitev procesov in izkoriščanje novih potencialov.

Tako na primer lahko digitaliziramo šole in v njih uveljavimo nove oblike poučevanja. V turizmu je mogoče razviti nove prodajne poti in reorganizirati izvajanje storitev. Na področju mobilnosti se ponujajo popolnoma nove rešitve s platformami za izmenjavo, upravljanjem parkirišč itd.

Švicarski občini, članici Omrežja občin, Ernen in Saas Fee sta zato izkoristili priložnost in se odločili za sodelovanje v projektu Interreg Alpine Space "SmartVillages". Obe občini se osredotočata na izvedbo različnih projektov s področij coworkinga, digitalizacije v šolah, digitalnega portala za državljane in platforme za izmenjavo (mobilnost, prostovoljstvo). Projekt na eni strani vsebuje in prinaša tehnične inovacije, po drugi strani pa si prizadeva za še bolj intenzivno vključevanje državljanov in drugih pomembnih deležnikov v proces digitalizacije.

Junija 2018 je projekt "SmartVillages", v okviru uvodnega dogodka v Mariboru, začelo izvajati 13 institucij iz 5 alpskih držav. Projekt temelji na naslednjih modulih:

  1. regionalna analiza; pojasnjuje, kako pametne so testne regije v primerjavi z drugimi evropskimi regijami.
  2. digitalna platforma; vzpostavitev platforme za izmenjavo z namenom digitalizacije na podeželskih območjih.
  3. digitalizacija orodij; zagotavljanje orodij in metod za izvajanje projektov digitalizacije na ravni občin.
  4. razširjanje rezultatov projekta na politični ravni; razvoj priporočil za ukrepanje, katerih cilj je nadaljnje izboljšanje političnega okvira za digitalizacijo na podeželskih in gorskih območjih.

Članske občine kantona Oberwallis bodo redno izmenjavale mnenja z drugimi občinami v celotnem alpskem prostoru. Projekt vključuje tudi gorske vasice iz Nemčije, Francije, Italije in Slovenije.

S projektom "SmartVillages" občini Ernen in Saas Fee opravljata pionirsko delo in dajeta konkreten prispevek k izvajanju makroregionalne strategije za alpsko območje EUSALP. EUSALP je digitalizacijo gorskih vasi opredelil kot projekt strateškega pomena.