Turistični kraji v Alpah so, navkljub zdravstveni in v zadnjem času tudi gospodarski krizi, namreč vedno bolj oblegani. Množice in gneča motijo lokalne prebivalce, obiskovalcem pa ne ponujajo pravih doživetij in zadovoljstva. V Julijskih Alpah se tako razvija nov koncept turizma, koncept »dnevne sobe«: vsi obiskovalci so toplo dobrodošli, gostitelj pa oblikuje okvire in pravila obnašanja, ki v tej »dnevni sobi« veljajo.

V zadnjih dveh letih smo bili priča velikim spremembam, ki so od nas vseh zahtevale prilagoditev življenja in poslovanja. Posamezniki smo ostajali doma, podjetja niso obratovala, življenje se je ustavilo. Ljudje so svoj prosti čas preživljali v naravi in tako je bil izredno obremenjen prav alpski prostor. V zelo občutljivi fazi, ko so restavracije in hoteli samevali, smo bili priča velikemu izpadu gostov in dohodka, kar nas je spodbudilo, da smo začeli razmišljati drugače. Prišli smo do spoznanja, da je nastopila priložnost za re-set. Za spremembo turistične ponudbe, ki zahteva odgovornega ponudnika in spoštljivega uporabnika.

V Alpah pretežno ponujamo naravo in aktivnosti v naravi. Zaradi izgradnje turistične in športne infrastrukture in množičnega obiska je najbolj obremenjen prostor. Zato je upravljanje prostora v turizmu zelo pomembno in hkrati tudi zapleteno. Zelo pomembno je sodelovanje med turizmom in varovanjem narave. Okrepila se je zavest, da moramo hkrati z zagotavljanjem turistične ponudbe, slediti ohranjanju kakovostnega okolja in posledično kakovostnega bivanja za lokalno prebivalstvo. Pri tem pa načrtovalce vodi tudi predpostavka, da bodo turisti zeleno oz. trajnostno turistično ponudbo bolj spoštovali in se obnašali odgovorno.

snowflakestravel-Instagram-3304-ig-17915625580457428 Kopie

©SNOWFLAKESGRAVEL_INSTAGRAM

V procesu načrtovanja odgovornega, zelenega in kakovostnega turizma, se je utrnila primerjava turistične destinacije z dnevno sobo. Alpska turistična destinacija je torej prostor, ki ga domačini opremijo tako, kot je njim pogodu in se v tej »dnevni sobi« dobro počutijo. Zato jo cenijo in se tudi odgovorno obnašajo. Dobro počutje v tej »dnevni sobi« pa seveda domačini želijo deliti in na obisk povabijo prijatelje in znance. Ti so radovedni in si želijo pristnih doživetij, izpolnjevanja sanj in doživljanja pustolovščin. Temelj turizma je torej gostoljubnost, ki seveda zagotavlja dobro počutje obiskovalcem, ti pa se zato na obisku obnašajo sproščeno, spoštljivo in odgovorno. Tako sobivanje ter odnos domačinov in obiskovalcev do narave, do našega skupnega prostora zagotavlja, da bodo turistični kraji v Alpah zagotavljali prijeten bivanjski prostor za domačine, tudi za mlade, hkrati pa kraj, ki bo obiskovalcem ponudil gostoljubje, doživetja in dobro počutje.

Koncept »dnevne sobe« zagotovo zbliža ponudnike in uporabnike na nekem turističnem območju. Sproščeno ozračje tako zagotavlja spoštovanje in izmenjavo mnenj med domačini in obiskovalci, sobivanje ljudi z naravo in morda kmalu tudi ugotovitev, da ta »dnevna soba« zagotavlja vse tisto, kar pravzaprav ni naprodaj.