Skupna konferenca omrežja občin "Povezanost v Alpah" in CIPRE International bo potekala v času od 25. do 26. maja 2018, na Bledu/SL.

Turizem je alpskemu prostoru pripomogel do relativne blaginje. V številnih regijah sicer še zmeraj predstavlja pomemben, če ne osrednji vir prihodkov, toda obenem botruje tudi številnim izzivom, kot denimo pretiranemu izkoriščanju visokogorskega prostora in nenadzorovani rasti. Skorajda nepregledne množice gostov, glasna scena razposajencih uživačev in navidez brezkončna pločevinasta kača, ki se po gorah vije ob koncih tedna, v številnih krajih netijo vse večje dvome domačinov in domačink v smotrnost turizma.

 Med željo po oddihu in pritiski na gorska območja

Kako bi si torej bilo mogoče turizem, ki bi gradil na razvoju celovitih ponudb, temelječih na lokalnih virih, razumno zamišljati in ga takisto osmišljati na novo? Kako bi bilo mogoče goste, domačine in začasne prebivalce vključiti v skupno vizijo za vsakokratno turistično destinacijo? Kakšne in predvsem katere strategije turizem, kmetijstvo, obrt, izobraževanje in kulturo povezujejo na način, ki zagotavlja, da iz takšnega prepleta izhaja dejanski vrednostni potencial? Kakšne oblike ponudb bi bile koristne tako za turistične obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo? Katere so značilnosti ravnovesja, ki tvorno bogati celotno regijo? In, nenazadnje, kdo pravzaprav sprejema tozadevne odločitve?

To so vprašanja, o katerih bosta Omrežje občin »Povezanost v Alpah« in Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) razpravljali na skupni strokovni konferenci, ki se bo odvijala 25. in 26. maja 2018 na Bledu, ki kot turistični biser med mednarodno srenjo sodi velja za eno od najbolj priljubljenih slovenskih alpskih letovišč. Ob tej priložnost vas prisrčno vabimo k udeležbi na dogodku ter sodelovanju pri obetajočih se razpravah in konstruktivni izmenjavi.

Program

Glej podroben program priložene za prenos.

25. 5. 2018

08:30 - ca. 18:00, potem praznični večer

  • Pot do zmernega turizma: Jana Apih, GoodPlace/SI
  • Kaj nas v resnici bogati? Kakovost življenja v nemirnih časih: Kriemhild Büchel-Kapeller, Büro für Zukunftsfragen Vorarlberg/A
  • Plenarna delavnica – Nasprotja interesov v destinacijah: 1.Turistično območje in varstvo narave    2. Turistično območje in lokalno gospodarstvo   3. Turistično območje in mobilnost   4. Turistično območje in trg dela   5. Gostje in lokalno prebivalstvo   6. Meje turističnih območij in meje občin iz oči v oči
  • Delavnice: 1. Ohranjati biotsko raznovrstnost – krepiti turizem (AidA)    2. Življenje in delo onkraj meja turizma (CIPRA)    3. Turizem prihodnosti. Odprta razprava (CIPRA)    4. Prišel, videl in ostal. Migracijski tokovi v Alpah (AidA)
  • Skupščina članic Omrežja občin „Povezanost v Alpah“
  • Slavnostni večer v Begunjah

26. 5. 2018

09:00 - ca. 12:30 bzw. 8:30 - ca. 15:00

  • Ekskurzije po regiji

Informacije

Kraj dogodka: Festivalna dvorana, Cesta svobode 1, Bled/SI

Kraj dogodkaDo kraja dogodka je mogoče potovati z vlakom iz Beljaka/AT – prek direktne povezave s postajo Bled Jezero in iz Ljubljane/SI – prek direktne povezave s postajo Bled Lesce ali z redno avtobusno linijo Ljubljana – Bled. Več informacij na: www.bled.si/si/kako-do-nas

Kotizacija: 25. 5.: 80,00 € oz. 60,00 € (s popustom); 25.- 26. 5.: 120,00 € oz. 90,00 € (s popustom). Popust velja samo za člane Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in CIPRE, dijake in dijakinje ter za študente in študentke z veljavnim statusom.

Namestitev: Turistične zmogljivosti na Bledu in v okolici so vse leto zelo zasedene, zato udeležence in udeleženke prosimo, da prenočišča pravočasno rezervirajo sami oz. Nadaljnje nastanitvene možnosti najdete na: www.bled.si.

Zadnji rok za prijave: Petekg, 11.05.2018