Omrežje pozdravlja občino Dossena kot novo članico

Italijanska občina Dossena se nahaja med dolinama Val Serino in Val Brembana, na sončnem legi, v provinci Bergamo v Lombardiji. Leži na nadmorski višini med 600 in 1300 metri in šteje približno 900 prebivalcev. Vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila Dossena s svojimi rudniki fluorita pomembno rudarsko središče. Z ukinitvijo rudarstva se je začelo izseljevanje prebivalcev, tako kot v mnogih drugih gorskih vaseh. Da bi se zoperstavila temu negativnemu razvojnemu trendu, je morala občina ustvariti novo gospodarsko vejo, ki bi preprečila nadaljnje odseljevanje prebivalstva. Dossena je občina, ki ima veliko število kmetij (predvsem takih, ki se ukvarjajo z živinorejo in sirarstvom), ki jih vodijo mladi. Na podlagi ustanovitve rudarske družbe Dossena in v sodelovanju s temi kmetijami je v letu 2015 nastal edinstven produkt tega območja: sir "Minadùr". To je sir, izdelan na lokalnih kmetijah in zorjen v bližnjih rudnikih. Z delom prostovoljcev je bil postopek njegove pridelave v celoti restavriran in je postal ponovno dostopen za javnost. 

Prav tako so bili za javnost ponovno odprti rudarski rovi, in sicer tudi zahvaljujoč projektu kooperativne skupnosti "I Rais" (Korenine). Pobudo I Rais so sprožili mladi, stari povprečno 22 let, ki želijo delajo v regiji. Cilj zadruge je izboljšati kakovost družbenega in gospodarskega življenja s proizvodnjo blaga in storitev ter ustvariti koristi za skupnost, katere člani so in občine, ki ji pripadajo. Delo te zadruge je znova oživilo tudi nekdanji hotel Mirasole, ki je bil približno deset let zaprt in zapuščen. Danes se ta objekt ne uporablja samo za komercialne dejavnosti, ampak je postal tudi stičišče državljanov in kraj srečevanja mladine Dossena, ki gosti številne kulturne prireditve. Zadruga upravlja tudi z razpršenim hotelom, nudi gostinsko ponudbo za šolske menze, "prehrano na kolesih" za starejše osebe in se ukvarja z vzdrževanjem stavb in drugih mestnih površin.

http://www.comune.dossena.bg.it/

https://coopirais.wordpress.com/