Ustvarjanje atraktivne ponudbe za družine in še več kooperacij – cilji za prihodnost

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

Kako je torej konkretno možno zagotoviti dobro življenjsko kakovost, spodbujati kooperacije in ustvariti privlačno ponudbo za prihodnje generacije? To so vprašanja, ki  si jih zastavlja avstrijska pilotska občina projekta PlurAlps, Gaschurn-Partenen, ki šteje okoli 1500 prebivalcev. Odgovore nanje želi najti ravno s pomočjo projekta Plur Alps.

Mladi ljudje pogostokrat zapuščajo občino, nekateri pa se vanjo tudi vrnejo. Obstaja sezonsko pogojeno priseljevanje, prav tako pa so se nekateri lastniki nepremičnin, ki so imeli tukaj svoje počitniške domicile, sem preselili za stalno. Trenutno občina zaznava povečane potrebe po socialnih stanovanjih, ker si želi vedno več ljudi v občini ostati za stalno.

Visoka življenjska kakovost in kakovost bivanja sta za občino velikega pomena. Vendar pa se ukrepi ne smejo ustaviti na občinskih mejah. Prebivalstvo je zelo mobilno in vseh storitev ni možno ponuditi na enem mestu. Zaradi tega bo v prihodnosti v tej dolini potrebnih še več kooperacij. S pomočjo instrumenta za socialno načrtovanje, ki je bil razvit v okviru projekta PlurAlps, želi občina opredeliti svoje začetno izhodišče in v njem analizirati trenutno ponudbo. Še zlasti za družine je potrebno v občini Gaschurn-Partenen zagotoviti kakovostno prihodnost, s finančno dostopnimi stanovanji in atraktivno ponudbo storitev.

Površinsko največja občina zvezne dežele Predarlske leži na koncu doline in je s sistemom javnega prevoza dobro povezana z osrednjimi občinami in deželnim središčem. Največ prihodkov ustvarja na področju turizma in energetskega gospodarstva. V občini imajo svoj sedež nekatere velike gospodarske družbe. Ravno zaradi tega se zdi pomembno lokalno prebivalstvo dobro vključiti v procese in dolgoročno zagotoviti socialne storitve ter ne v ospredje postavljati izključno turizma.

Občina Gaschurn-Partenen je na različne načine tesno povezana z drugimi 9 občinami v okviru regionalne kooperacije Stand Montafon. Le-te sodelujejo na področju turizma, naravnega prostora, mobilnosti pa tudi v okviru novo nastale strokovne službe za integracijo, na področju upravnih zadev in pri delu z mladimi. Varstvo otrok in dijakov je organizirano v sodelovanju s sosednjimi občinami in se še dodatne izboljšuje. Dokončno izdelana je tudi zasnova urejanja igrišč in javnih površin ter zaključen obširen proces „Gaschurn 2020“.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).