Digitalizacija obišče vas izjemnega kulturnega in zgodovinskega pomena

Občini Ernen in Binn sta sosednji občini na južnem pobočju regije Goms, v švicarskem kantonu Valais, na 1200 metrih nadmorske višine.

Občina Ernen obsega gorsko vas Ernen in vasi Mühlebach, Ausserbinn in Steinhaus. Tako za Ernen kakor tudi Mühlebach so značilne dobro ohranjene vasi s posebno lepim jedrom, ki so  v skladu s popisom zaščitenih območij Švice (ISOS) nacionalnega pomena. Mühlebach ima najstarejše strnjeno vaško jedro v leseni gradnji v Švici. V preteklosti je bila občina Ernen prestolnica okrožja Goms in središče sodnega okrožja. O tem pričajo temnice v mestni hiši (nekdanji okrožni zapor) in vislice na hribu med občinama Ernen in Mühlebach.

Podnebje v Ernenu je toplo in zmerno in v to čudovito pokrajino privlači veliko turistov. Turizem je najpomembnejša panoga v regiji, obrtništvo in industrija pa sta večinoma v podrejenem položaju.

Nekoliko manjša sosednja občina Binn je v Švici zelo dobro znana po številnih nahajališčih mineralov. Bogastvo mineralov kakor tudi posebna raznolikost flore in favne sta specifična značilnost "Krajinskega parka Binntal".

Pred šestnajstimi leti sta Binn in Ernen skupaj z občino Grengiols začeli z izvajanjem tega projekta.

V letu 2011 je Krajinski park po širitvi v tri druge občinah prejel oznako »Regionalni naravni park nacionalnega pomena«. Bil je prvi te vrste v kantonu Valais. Park pomni istočasno podporo gospodarski, socialni in kulturni avtonomiji sodelujočih lokalnih skupnosti. Ker se park razvija, ga občine vodijo skupaj, in sicer preko intenzivnega sodelovanja v procesih.

Zahvaljujoč letnemu festivalu glasbe je gorska vas Ernen, znana tudi kot »Musikdorf«, dosegla visoko raven prepoznavnosti. Glasbeni festival je bil ustanovljen pred 40 leti. Ustanovitelj je pri tem zasledoval vizijo oazo kulture in glasbe:

"Mesto oddaljeno od glamurja in zvezdništva, stran od hektičnega vsakdana in vrveža. Mesto počitka, kjer se srečujejo ljubitelji glasbe. "

Občina Ernen je tudi pionir na področju digitalizacije gorskih vasi: S projektom "SmartVillages" občini Ernen in Saas Fee opravljata pionirsko delo in dajeta konkreten prispevek k izvajanju makroregionalne strategije za alpsko območje EUSALP. ako na primer lahko digitaliziramo šole in v njih uveljavimo nove oblike poučevanja. V turizmu je mogoče razviti nove prodajne poti in reorganizirati izvajanje storitev.