Z idejami in željami prebivalcev občine Sattel /CH se je naravno igrišče spremenilo v prostor raznolikosti in srečevanja za vse generacije.

Naravno igrišče " Schlössli" v osrednji švicarski občini Sattel je v regiji dobro znano zbirališče za otroke, starše in stare starše. Občinski svet je že nekaj časa načrtoval, da bi območje igrišča dopolnil z dodatno infrastrukturo, ki bi omogočala različne načine uporabe. V okviru generacijskega projekta švicarskega združenja alpskih občin Povezanost v Alpah (AIDA), ki ga je financiral Zvezni urad za prostorski razvoj, se je ponudila priložnost, da se občina tega izziva loti s procesom participativnega načrtovanja.

V prvem koraku postopka načrtovanja je bila oblikovana osrednja delovna skupina, v katero so bili imenovani predstavniki občinskega sveta, gradbenega oddelka in arhitekta. Cilj procesa načrtovanja, ki ga je vodilo omrežje alpskih občin, je bil projekt čim bolj uskladiti s potrebami prebivalstva in razviti konkretno podlago, tj. prostorsko zasnovo in gradbeni načrt, za izvedbo projekta.

20210828_114241-1 (1)

Proces participativnega načrtovanja v kraju Sattel / Kanton Schwyz (Copyright: P. Niederer)

Katere funkcije naj bi vsebovala nova stavba in koliko prostora potrebuje?

Kako so med seboj povezane različne funkcije in kaj je treba pri tem upoštevati?

Odgovore na vsa ta vprašanja so prebivalke in prebivalci občine Sattel iskali na skupni delavnici, konec poletja 2021. Mnenja in rezultati so bili zbrani in ponderirani v osrednji delovni skupini, v naslednjem koraku pa jih je arhitekt pretvoril v prostorsko zasnovo z gradbenim načrtom. Ti dokumenti so bili zdaj posredovani drugi delovni skupini, ki mora poskrbeti za naslednje korake, na primer za opredelitev razpisnega postopka za gradbena dela.

Vse kaže, da se bodo v bližnji prihodnosti učenci, člani različnih društev, mladi, starši in stari starši ter mnogi drugi srečevali v prostorih in na hodnikih novega "infrastrukturnega prizidka Schlössli" in uživali v tej participativno načrtovani stavbi.

Začetek načrtovanja spomladi 2021, načrtovana izvedba leta 2024 (ob predpogoju potrditve s strani občinske skupščine)