Projekt TUNE "Energetske kompetence brez meja", ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Interreg V-A Italija-Avstrija 2014-2020, ponuja zanimive možnosti na področju usposabljanja občin Južne Tirolske, Furlanije Julijske krajine in Koroške.

Občine v Italiji in Avstriji so v središču razprave o podnebnih spremembah: mnoge izmed njih so se opremile z orodji za energetsko knjigovodstvo, s ciljem spremljanja in ocenjevanja lastne energetske porabe. Vendar pa uporabljeni sistemi niso enotni in primerljivost ni niti preprosta niti enostavna. 

Namen projekta TUNE "Energetske kompetence brez meja" je zagotoviti podporo lokalnim skupnostim, ki so že dejavne na tem področju. Projekt ima dva cilja, in sicer, z uvedbo skupnega merila omogočiti skupnostim čezmejno primerjavo lastne energetske učinkovitosti in sodelujočim iz posameznih občin zagotoviti potrebna znanja in kompetence za učinkovitejše in bolj usklajeno upravljanje z energijo.

Naslednja projektna aktivnost bo organizacija skupnega usposabljanja v Italiji in Avstriji, ki bo potekalo jeseni leta 2018 in bo razdeljeno na tri tečaje. Dva tečaja bosta potekala v Italiji in en v Avstriji. Vsak tečaj bo praviloma trajal dva dni, vsi pa bodo brezplačni in namenjeni tehnikom, ki delajo na področju energije.

Lokalne skupnosti, ki bi se želele udeležiti usposabljanja ali pridobiti dodatne informacije o projektu, se lahko obrnejo na lokalne projekte partnerje:

Furlanija-Julijska Krajina: Energetska agencija za Furlanijo-Julijsko Krajino: info@ape.fvg.it 

Avstrijska Koroška: Urad koroške deželne vlade – Oddelek 8: christina.morak@ktn.gv.at 

Južna Tirolska: Energetska agencija za Južno Tirolsko - CasaClim: info@klimagemeinde.it

 

Projektni partnerji:

Energetska agencija za Furlanijo-Julijsko Krajino EPA (Vodja)

ComPA fvg

Energetska agencija za Južno Tirolsko - CasaClim

Občina Mogliano Veneto

Urad koroške deželne vlade- Oddelek 8

 

Trajanje projekta

Januar 2017 – julij 2019

 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani: www.tune-energy.com