Društvo LIS AGANIS se je z veseljem pridružilo omrežju alpskih občin "Povezanost v Alpah".

Gre za člana omrežja, pri katerem se alpska zgodovina skriva že v njegovem imenu: "Lis Aganis" v furlanskem jeziku pomeni mitološka ženska bitja iz Anguane, ki naj bi živela ob tekočih vodah in v jamah ter imela vedno dvoumen in ambivalenten odnos do človeka.

Ti ženski liki še vedno živijo na območju dolin Furlanije in Dolomitov - z nekoliko drugačnimi imeni in značilnostmi pa se pojavljajo tudi v legendah številnih alpskih krajev, njihovih lokalnih zgodbah, običajih in izročilu.

Ekomuzej "Lis Aganis" v dolinah Furlanije in Dolomitov ponuja možnost doživljanja izkušenj in čustev protagonistov regije. Cilj je prenesti izkušnje prednikov in njihova tradicionalna znanja na mlade znotraj regije in tudi na obiskovalce od drugod.

Gre za kulturni, socialni in turistični sistem, ki spodbuja pobude v 27 občinah, članicah gorske skupnosti, ki so se samostojno ali v obliki medsebojnih združenj pridružile omrežju alpskih občin "Povezanost v Alpah«.

S svojimi interaktivnimi, doživljajsko usmerjenimi učnimi potmi Lis Aganis nagovarja predvsem šole, ki jim ponuja možnost posredovanja znanja v skladu z načelom "učiti se skozi prakso". Prispevek številnih članov društva zagotavlja pogoje za ponovno ovrednotenje lokalne dediščine, pokrajine in kulinarike z značilnimi lokalnimi izdelki. Cilj je spodbujati rokodelstvo, tradicionalno obrt - vključno s stoletno umetnostjo mozaikov - pletenja košar, polstenja, tkanja, restavriranja lesa in obdelave kovin ter spontanega petja, s tradicionalnimi plesi in glasbo.

mosaico

Copyright: Associazione Lis Aganis

Ekomuzej "Lis Aganis" razvija, organizira in ustvarja dogodke in srečanja, razstave, tekmovanja, sprehode skozi vasi in vodene oglede tako za dijakinje in dijake kakor tudi za organizirane skupine in družine. Zgodbe, ki jih predstavlja, so tako neposredno povezane s kraji in doživete v stiku z naravo, pokrajino in predvsem z ljudmi.

Ekomuzej je del Mreže ekomuzejev Furlanije Julijske krajine, ki ima temeljno vlogo pri raziskavah in usposabljanju upravljavcev ekomuzejev, s ciljem razviti in izvajati izobraževalne ponudbe na regionalni in nacionalni ravni.

Namen vključitve društva v omrežje alpskih občin "Povezanost v Alpah« je spoznavanje drugih projektov in primerjanje dobrih praks ter izmenjava alpskih izkušenj na področju zgodovine, kulture in tradicije za dobro življenje v Alpah.