Četrtletno poročilo IV / 2021

Zdravje še nikoli ni bilo tako pomembno kot danes. Biti zdrav in fit je bil naraščajoči trend že pred pandemijo korone. Kriza je spodbudila potrebo po ohranjanju zdravja in zaščiti svojega imunskega sistema pred boleznimi. Na zdravje vplivajo tudi demografske spremembe in družbeni pritisk glede čim večje storilnosti, kar vodi v stalen stres in izčrpanost ter slabi imunski sistem. .Ta razvoj se odraža tudi na povpraševanju v turističnem sektorju - Vedno večji del prebivalstva se zanima za inovativne turistične ponudbe za zdravje in dobro počutje, saj želi ostati vitalno in aktivno.

Zdravje pa ima pomembno vlogo tudi pri prilagajanju podnebnim spremembam. Onesnaženost zraka, neurja, vročina in sušna obdobja – posledice podnebnih sprememb v alpskem prostoru slabijo prebivalstvo v obliki zdravstvenih težav, kot so na primer bolezni dihal, nezgode in toplotni udar. Ranljive skupine prebivalstva te učinke že čutijo. Vendar pa lahko občine preprečijo tovrstna, s podnebnimi spremembami povezana, tveganja za zdravje. V ta namen je pomembno identificirati ustrezno ciljno skupino in nakazati možne rešitve.

Ta razvoj prinaša velik potencial za zdravstveni turizem v alpskih regijah. Zlasti na dokazih temelječ zdravstveni turizem – z znanstvenimi dokazi o zdravilni moči alpskih virov – ponuja velike možnosti za novo usmeritev turističnih regij.

V času od 8. do 9. oktobra 2021 je v okviru kongresa »Zdravilna moč Alp« v Bad Hofgasteinu / AT potekala razprava o prednostih lokalne dodane vrednosti, ki jo zagotavljajo turistični zdravilni viri. V tem smislu lahko celo oddaljene regije, ki se soočajo s problemom odseljevanja in nizke gospodarske moči, razvijejo nove lokalne vrednostne verige, ki njihovi regiji dodajo vrednost, hkrati pa spodbujajo odpornost alpskih virov in ekoloških sistemov. Mednarodna mid-term konferenca partnerskega konzorcija in drugih zainteresiranih deležnikov je potekala v okviru Interreg projekta HEALPS2, v čudovitem okolju dežele salzburške. Več o dogajanju na konferenci lahko izveste tukaj.

Poplave, hribinski in zemeljski plazovi ter vročinska obdobja- alpsko regijo bodo v prihodnosti močno prizadele hude vremenske neprilike . To predstavlja veliko tveganje za varnost in zdravje prebivalcev.

Pod naslovom »Podnebne spremembe na poseljenih območjih« je bila dne 19. novembra 2021 izvedena 2. spletna delavnica kot del Projekta Klima.Fit prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni. V ospredju projekta je vprašanje, kako se lahko alpske občine spopadejo z učinki teh kompleksnih in globalnih podnebnih pojavov. Referenti štirih impulznih referatov so najprej obravnavali izzive podnebnih sprememb ter nato predstavili konkretne rešitve in pristope za njihovo doseganje. Preberite tukaj več o strokovnih prispevkih govorcev, o spužvastih mestih, rabi zemljišč, lokalnih strokovnjakih in posledicah podnebnih sprememb za zdravje človeka.

Če želimo ohraniti rekreacijsko vrednost aktivnosti na prostem za duševno in fizično zdravje posameznika, potrebujemo dobre ukrepe v smislu usmerjanja obiskovalcev. Vse večji naval obiskovalcev v Alpe v zadnjih mesecih in letih je namreč povzročil vse vrste konfliktov med ljudmi ter med ljudmi in naravo. Projekt speciAlps2 skuša na prijazen način združiti naravne zaklade in obiskovalce na eni ter doživetje narave s pripadajočo rekreacijsko vrednostjo na drugi strani. Prvo mednarodno srečanje v okviru projekta je potekalo dne 22. 11. 2021.

Pod geslom »Na poti brez sledi« je okrog 150 udeležencev iz celotne alpske regije izmenjalo mnenja o ukrepih za usmerjanje obiskovalcev v občutljivih naravnih območjih. Od informativnih tabel in vrtljivih kažipotov, preko stripov, do kampanj na družbenih omrežjih, nasvetov glede možnosti potovanj z javnim prevozom ali digitalnih nadzornikov v naravnih parkih. Navdihujoči primeri iz Alp so postregli z znanjem in motivacijo, kako se je problematike usmerjanja obiskovalcev najbolje lotiti v lastni občini in regiji. Več informacij o predavanjih najdete tukaj.

Še eno izjemno leto se bliža koncu. V imenu celotne ekipe se vam zahvaljujem za dobro in zaupljivo sodelovanje v omrežju občin.

Želimo vam sproščujoče in predvsem zdrave božične praznike ter srečno Novo leto 2022!

Marc Nitschke in ekipa omrežja alpskih občin "Povezanost v Alpah"

Omrežje alpskih občin "Povezanost v Alpah" vas želi s tem četrtletnim poročilom obvestiti o trenutnem delu omrežja. V skladu z našim načelom "Izmenjava - načrt - realizacija", vam želimo ponuditi informacije in strokovno znanje in tako tudi vaši občini zagotoviti solidno podlago za prilagajanje prihodnjim izzivom. Dodatne informacije o naših projektih in prireditvah najdete na spletni strani www.alpenallianz.org.