Lastne pobude lokalnih akterjev ustvarjajo nove zaposlitvene možnosti

Potencial perifernih regij in območij varovanja za koriščenje naravnih virov je zaklad, ki čaka na to, da se odkrije. Ozaveščanje o dragocenosti teh virov in njihovo vključevanje v trajnostne lokalne verige dodane vrednosti sta velik izziv. Izmenjava z enako mislečimi kot v okviru druge delavnice s transnacionalnimi deležniki v projektu HEALPS2 dne 9. 12. 2020 je vir za spodbudo in razvoj novih idej za lastno delo.

Na podlagi medsebojne povezanosti proizvodnje, obdelave in trženja znotraj neke regije nastajajo učinki sinergije, ki krepijo lokalne akterje in akterke. Vzpostavitev regionalnih verig dodane vrednosti omogoča trajnostni razvoj v regiji. Tako sodelovanje je velikega pomena tudi pri Razvoju trajnostne strategije za zdravstveni turizem, ki se pripravlja v projektu HEALPS2.

Naravni viri na območju Alp so podlaga za razvoj in trženje proizvodov zdravstvenega turizma. S tem se ustvarjajo delovna mesta, prebivalci imajo priložnost izkoristiti dodatne ponudbe, kar turizem poživi.

Čist zrak v gorah, šumenje vodnih slapov in bujni gozdovi – takšni in drugačni viri vplivajo na zdravje ljudi med izvajanjem športnih dejavnosti, kot sta pohodništvo in kolesarjenje. »Gibanje na prostem ne samo da pozitivno vpliva na srce in ožilje ter poviša oskrbo telesa s kisikom, ampak lahko izboljšuje tudi depresivne motnje in prispeva k dobremu počutju«, kot je povedala dr. med. Elisabeth Gaus, zdravnica in pohodna vodnica iz pilotne regije HEALPS 2 Montafon/AT, med predavanjem v delavnici.

S celostno ponudbo, ki jo sestavljajo pohodni vodniki, hotelirji, zdravniki, terapevti in lokalni proizvajalci v regiji, nastaja celostna zasnova zdravstvenega turizma. Ta obsega športne dejavnosti z lokalnimi gorskimi vodniki pod zdravstvenim nadzorom, da se lahko dokaže zdravstveni napredek. Prav tako obsega tudi zdrava živila za uravnoteženo prehrano iz regionalne pridelave, ki jih nudijo družinska hotelska podjetja.

Daniela Bredow iz naravnega parka Naturpark Nagelfluhkette nam je omogočila dragocen vpogled v mreže kooperacije kot temelj turističnih ponudb. Naravni park je že vrsto let član občinske mreže. Zaradi številnih planinskih pašnikov v naravnem parku in okolju prijaznega kmetovanja pridelujejo številne lokalne proizvode, kot sta sir in meso. Zato smo v sodelovanju z lokalnim (gorskim) kmetijstvom ustvarili lastno živilsko znamko za park. Proizvajalci, ki se istovetijo s filozofijo naravnega parka, upoštevajo pogoje za rejo planinske govedi in so izdelali merila za lokalne proizvode. Njihov cilj je spodbujanje trajnostnega in ekološkega kmetovanja ter plačila po pošteni ceni proizvajalcem na področju prodaje živil. Za dopolnitev verige dodane vrednosti v naravnem parku so ustanovili klavnico in mesnico, kar pomeni kakovostno meso iz regije za regijo.

Zasidranje strategije zdravstvenega turizma v lokalnem političnem okolju, ki se doseže na podlagi sodelovanja, je velikega pomena za trajnostni uspeh destinacije. To je notranji dejavnik uspeha, ki ga je poleg drugih treba vključiti v razvoj strategije, prav tako kot zunanji dejavnik uspeha, in sicer okrepljeno zavest o pomenu zdravja prebivalstva ali podnebnih sprememb.

Udeleženci delavnice so med interaktivnim skupinskim delom razpravljali o tem, kateri dejavniki uspeha so pomembni za uspešno turistično strategijo. Prav tako smo izdelali strategije za prihodnost, ki so odločilnega pomena za uspešno prilagoditev že vzpostavljenih strategij.

Četrta tema, o kateri smo skupaj razpravljali, je bila perspektiva mladih, katerih odseljevanje je treba preprečiti oz. jih je treba spodbujati k (ponovnemu) priseljevanju na gorsko območje.

V kratkem bomo obravnavne rezultate delovnih skupin objavili v obširnem članku in na projektni spletni strani HEALPS1: https://www.alpine-space.eu/projects/healps-2/en/home.

HEALPS2 prejema subvencije v okviru transnacionalnega programa Območje Alp in se izvaja od oktobra 2019 do junija 2022.