Podeželje kot vir inspiracije urbanim okoljem!

Združenje občin Oisans, ki šteje približno 10.000 prebivalcev je že od leta 2011 član omrežja Povezanost v Alpah (občina Bourg d’Oisans kot samostojna občina pa že od leta 2007). Regionalno gospodarstvo močno zaznamuje turizem (100.000 nočitvenih kapacitet). Regija je že od leta 2010 zelo dejavna na področju javnih kompostnikov. Njen trenutni cilj je postavitev 150 kompostnikov letno. Pobudo do 80% sofinancira ADEME (francoska agencija za okolje in energijo ). Vsi koraki se izvajajo v lastni režiji, s ciljem prebivalcem zagotoviti kar se da široko celostno storitev.

V regiji Oisans na področju kompostiranja delo veliko uslužbencev. 50% svojega časa namenijo oskrbi obstoječih kompostnikov, drugih 50% pa iskanju ustreznih lokacij za postavitev novih kompostnikov. Kompostniki tako svoje mesto najdejo v najrazličnejših okoljih (restavracijah, enodružinskih hišah, večstanovanjskih objektih, na smučiščih…) vsak drugi teden pa se na njih opravi kontrolni pregled. Tovornjaki so opremljeni z dvema zabojnikoma za sesekljano biomaso in dvema praznima zabojnikoma za odvoz komposta. Javni kompost se odpelje na veliko kompostirno napravo, kjer se ga ponovno drobi in zmeša z zelenim odpadom. Tako pridobljen kompost  ima standardizirane lastnosti in se ga v nadaljevanju transportira do smučišč in zbirnih mest za odpadke.

Odzivi prebivalstva so zelo pozitivni. Pred izvedbo projekta so včasih prisotni predsodki, ki so praviloma povezani z začetnim strahom in nezaupanjem. Z začetkom dejanskega obratovanja, pa so ti strahovi praviloma hitro odpravljeni. Komunikacija je omejena na pošiljanje enega samega dopisa, s katerim se prebivalstvo obvešča o začetku projekta. V nadaljevanju nato ljudje sami od sebe začnejo kompostirati svoje odpadke. Veliko že obstoječih kompostnikov prav tako predstavlja svojevrstno komunikacijsko sredstvo. V občinah, v katerih politiki še niso popolnoma prepričani o tem, ali naj tudi sami  uvedejo postavitev kompostirnih naprav, iniciativo pogostokrat prevzame samo prebivalstvo. Njihova zahteva po postavitvi tovrstnih napravah je tista, ki pripomore k odpravi še zadnjih ovir pri sprejemanju potrebnih političnih odločitev.

Kompostniki združenja občin Oisans so primer dobre prakse, ki se je začel širiti tudi drugam. V mesecu oktobru je tako potekala izmenjava z občinami Chambéry métropole, La Motte-Servolex, društvom Compost action in podjetjem TriAlp. Cilj izmenjave je opisano dinamiko preko pilotske občine La Motte-Servolex ponesti vse do mestne metropole Chambéry.