Delo v naših pilotnih občinah PlurAlps se je začelo.

Vse pilotne občine so do sedaj že izpolnile spletno orodje. Sestavljeno je iz kvantitativnih in kvalitativnih vprašanj, ki se nanašajo na naslednja področja delovanja: Uprava, informacije in odnosi z javnostmi; Vključevanje javnosti in aktivno državljanstvo; Bivanje in življenjski prostor; Izobraževanje; Delo; Zdravje, zdravstvena nega in oskrba; Mobilnost in lokalna oskrba; Kultura in prosti čas; Priseljevanje in integracija. Poleg navedenih vsebinskih se zbirajo tudi statistični podatki.

V naslednjem koraku se vsi odgovori ocenijo. Tako pridobljen rezultat je posnetek stanja trenutne kakovosti življenja v skupnosti. Da bi bila ta slika čim bolj realistična in uporabna za celotno prebivalstvo, vrednotenje opravi široko zasnovana delovna skupina. Slednja vključuje ljudi iz uprave, politike, društev, različnih ustanov in civilne družbe.

Na podlagi te analize bodo v prihodnjih mesecih pripravljeni akcijski načrti z ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja.

 

Povratne informacije in vmesni rezultati nekaterih naših pilotnih skupnosti:

 

Aschau / DE: Zelo razburljivo je bilo dobiti pregled vseh storitev in ponudb v skupnosti.  Menimo, da je to idealen način za ocenjevanje izvajanja smernic in vodil.

Ruggell / FL: Pomaga nam pridobiti jasno sliko o kakovosti življenja v našem okolju. Tako lahko razvijamo predloge, kako bodo projekti, kot je na primer vklučevanje v vaško skupnost, še uspešnejši.

Sattel / CH: Rezultate želimo uporabiti kot osnovo za razvoj novega vodila občine. Želimo povečati privlačnost naše občine za priseljence.

Več informacij o projektu PlurAlps najdete tukaj.

 

 

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).