Kako še dodatno izboljšati sobivanje obstoječega in novo priseljenega prebivalstva v občinah?

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

5% delež neslovenskega prebivalstva v občini Kamnik, ki šteje 30.000 prebivalcev, sicer ni pretirano velik, kljub temu pa se zdi mestu v prihodnosti vedno bolj potreben razmislek o tem, kaj je potrebno za uspešno integracijo priseljencev. Nekaj družin se je sem preselilo iz Albanije, Makedonije in Bosne in Hercegovine. Prav tako pa v ta prostor imigrirajo mladi iskalci zaposlitve.

Kamnik je kot pilotska občina vključen v projekt PlurAlps, s ciljem spoznati ukrepe za še bolj učinkovito integracijo priseljencev in še dodatno izboljšati sobivanje med njimi in lokalnim prebivalstvom. Cilj je potemtakem izboljšanje kakovosti življenja za vse prebivalce občine, tako za priseljence, kot staro prebivalstvo.

Občina Kamnik leži južno od Kamniško-Savinjskih Alp in je ena največjih in najstarejših v Sloveniji. Tukaj ima svoj sedež kar nekaj industrijskih obratov. V zadnjem času pa Kamnik pridobiva na pomenu tudi kot kraj bivanja za tiste, ki delajo v 24 km oddaljeni prestolnici, kar se odraža predvsem v živahnem razmahu gradbene dejavnosti pa tudi v povečanju prometne problematike. In to kljub dejstvu, da ima Kamnik zelo dobre avtobusne in železniške povezave z Ljubljano, ki nudijo ustrezno alternativo cestnim zastojem. Zahvaljujoč določenim kooperacijam obstaja možnost nakupa kombiniranih vozovnic za obe vrsti javnega prevoza.

Oskrba s socialnimi storitvami, ki je sistemsko urejena na državni ravni, je dobra, Kamnik pa si prizadeva za vključitev v še več regionalnih kooperacij: Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Nacionalno združenje Kamnik – Kamniško Savinjske Alpe, Središče za razvoj v Sloveniji. Kamnik je prav tako ena izmed občin „Srce Slovenije“, lokalne akcijske skupine za spodbujanje razvoja dopustniške in turistične ponudbe, s poudarkom na tradiciji in posebnostih regije.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).