Oditi ali ostati? Kadar je prebivalstvo alpskega loka soočeno s tem vprašanjem, so na plan poklicane občine, ki lahko s kreativnimi ponudbami in storitvami sleherniku olajšajo odločitev, ali ostati ali oditi.

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja.

Občina Nenzing iz avstrijske zvezne dežele Predarlske v tem obziru predstavlja zgleden primer. V osrednjem kraju občine in pripadajočih naseljih živi okrog 7000 prebivalcev in prebivalk približno petdesetih različnih narodnosti. Integracija in ustrezni ukrepi so ključni za ohranjanja aktivne vaške skupnosti.

Gospa Gerlinde Sammer, pristojna za področje priseljevanja, prisega na dva bistvena dejavnika uspešne integracije. Prvi temelji na vključevanju celotnega prebivalstva v sleherne dejavnosti. Vse večjo željo prebivalcev in prebivalk Nenzinga po aktivnem sodelovanju in sooblikovanju svojega življenjskega prostora umeva kot pomemben kamenček v mozaiku njenega dela. Drugi bistveni dejavnik uspešne integracije po mnenju gospe Sammer temelji na rešitvah, prikrojenih posameznikom in posameznicam ter njihovim potrebam.

Kako se iz tega razvijajo konkretne dejavnosti?

Z neštetimi majhnimi koraki, ki tvorijo celoto živete kulture dobrodošlice, ki preveva skupnost. Uradna spletna stran občine Nenzing z ustrezno strukturiranimi informacijami in kontaktnimi podatki denimo predstavlja prvo stično točko priseljencev in priseljenk z novim okoljem V vseh naseljih se redno prirejajo veselice, namenjene izrekanju dobrodošlice novim članom in članicam skupnosti. Tudi jezik igra v Nenzingu izjemno pomembno vlogo. Večjezičnost se denimo spodbuja že pri otrocih v vrtcu. Sočasno se v poučevanje nemščine vključujejo tudi njihovi starši. Občinska uprava novači mentorje prostovoljce in mentorice prostovoljke, ki priseljencem in priseljenkam pomagajo pri integraciji, vključevanju v društva ter pri urejanju administrativnih in birokratskih zadev.

Od kod vznikajo ideje?

Kako gospa Sammer ve, kaj novi soobčani in soobčanke potrebujejo? Preprosto! Povpraša jih po tem. Sodelavci in sodelavke v Službi za pomoč občanom in občankam se še posebej osredotočajo na priseljevanje in si vzamejo čas za vsak primer. Prvi stik, do katerega praviloma pride ob prijavi na pristojnem uradu, se izkoristi za temeljit pogovor, spoznavanje in vzpostavitev medsebojnega zaupanja.

  • Priseljence in priseljenke se povpraša po slehernih potrebah glede bivanja, zaposlitve, varstva otrok itd.,
  • o tem, ali so ustrezno informirani o vsem, kar Nenzing ponuja,
  • ter seveda tudi o tem, kaj potrebujejo, da bi se tukaj počutili dobro.

Omenjena vprašanja se morda na prvi pogled zdijo precej vsakdanja, toda dejansko predstavljajo učinkovito sredstvo za preboj ledu in vzpostavitev osebnega stika. Gerlinde Sammer poudarja, da prav tak pristop krasi življenje na podeželju – nihče ne ostane anonimen, vsakdo je del skupnosti.

Od zamisli, idej in pristopov se lahko veliko naučijo in koristi slednjih žanjejo tudi druge občine in skupnosti. Četudi so pogoji na državni ravni različni, so razmere in izzivi na občinski ravni praviloma presečni. Tudi udeleženci in udeleženke ene od delavnic v okviru projekta PlurAlps so si bili edini, da dostop do vaške skupnosti omogočajo številni majhni gradniki. Zato, da se slednji lahko ustrezno dopolnjujejo, pa je potreben celovit pregled nad dejanskim stanjem v vsakokratni občini oz. skupnosti.

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ se nadeja v okviru projekta PlurAlps razviti in vzpostaviti instrument za srednje- in dolgoročno družbeno načrtovanje na ravni občin in skupnosti, s čemer se neposredno sooča s potrebami občin in skupnosti po orodjih, s pomočjo katerih bodo lahko natančno opredelile stanje na družbenem in socialnem področju. V akcijskem načrtu, ki je izšel iz projekta, so, ob predstavitvi koncepta omenjenega instrumenta, zajeti tudi ukrepi za izboljševanje, dopolnjevanje in prilagajanje ponudbe in storitev, namenjenih vzpostavljanju kakovostnega življenja za vse!

Dodatne informacije o projektu PlurAlps

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, vastvo narave in varnost reaktorjev (BMU).