„Povezanost v Alpah“ stavi na uspešno sodelovanje.
Tux/A © Allianz in den Alpen

„Povezanost v Alpah“ stavi na uspešno sodelovanje.

Člani omrežja občin "Povezanost v Alpah" so se konec julija 2014 srečali na svoji vsakoletni strokovni konferenci, tokrat v avstrijskem Tux-u, v dolini Zillertal.

Člani omrežja občin "Povezanost v Alpah" so se konec julija srečali na svoji vsakoletni strokovni konferenci, tokrat v avstrijskem Tux-u, v dolini Zillertal. Tam so se v prvi liniji posvečali perspektivam za dobro in uspešno sodelovanje v prihodnosti. Kako je lahko kooperacija preko občinskih meja zares uspešna? Kako lahko poteka združevanje kapacitet? Kateri predpogoji morajo biti izpolnjeni za skupno ustvarjanje? Medsebojna izmenjava v dinamičnem omrežju lahko k temu veliko doprinese.

Da bi bila kooperacija med občinami, pa tudi med različnimi sektorji, zares uspešna, je potrebno vzpostaviti odprti, predvsem pa avtentični dialog. Gerald Koller, strokovni svetovalec in avtor na stičišču ved o komunikaciji, družbi in zdravju, je v svojem vodilnem referatu izpostavil dejstvo, da skupaj bolj uspešno in bolj zdravo živimo in preživimo, kot posamezniki.

V tem smislu je bila uspešna kooperacija tudi rdeča nit vseh projektov, predstavljenih v nadaljevanju. Avstrijska občina Krumbach je poročala o sodelovanju med občino, gastronomijo in naravnim parkom in o njihovem skupnem projektu Mokrišča Krumbach. Omenjeni projekt prebivalcem občine in njihovim obiskovalcem, preko skupine vodnikov skozi mokrišče in gastronomije, omogoča neposreden stik in izmenjavo  z naravnim prostorom mokrišče.

Projektno srečanje dynAlp-nature

Občina Krumbach svoje izkušnje posreduje drugim občinam tudi  okviru programa dynAlp-nature. Je ena izmed 25 projektnih občin in regij, iz sedmih alpskih držav, ki si v okviru programa dynAlp-nature prizadevajo za uresničevanje ukrepov za zaščito narave in biotske raznovrstnosti. Program spodbuja meddržavne kooperacijske projekte, ki se v prvi  liniji posvečajo temam kot so regionalno ustvarjanje dodane vrednosti, zelene površine v naseljih, usmerjanje obiskovalcev in mokrišča. V okviru strokovne konference so se članske občine prvič srečale v živo. Medsebojno sodelovanje občin se je tako manifestiralo predvsem v obliki izmenjave lastnih vizij, načrtov in prvih izkušenj iz lastnih projektov.

Spremljajoči dogodek„MountEE“

Drugi vsebinski poudarek konference je omrežje namenilo področju energetsko učinkovite gradnje in obnove v gorskih regijah. AidA je partner v projektu MountEE in podpira članske občine v procesu energetsko učinkovite gradnje in sanacije javnih stavb. Skupaj z arhitekti, energetskimi strokovnjaki in tehniki so bili izdelani cilji za novogradnjo in za sanacijo obstoječih stavb za 30 pilotskih stavb. V okviru spremljajočega dogodka so občine iz Avstrije, Nemčije in Italije poročale o svojih gradbenih in sanacijskih projektih.

Naslednja letna strokovna konferenca omrežja občin "Povezanost v Alpah" bo potekala v francoski občini Saint-Martin-de-Belleville.