Za nami je uspešno in dogodkov polno leto.

Delo omrežja Povezanost v Alpah je bilo v letu 2016 v veliki meri zaznamovano z Alpskim tednom, ki je v času od 11. do 15. oktobra potekal v nemški občini Grassau/D, ponovno v eni od članic Omrežja občin Povezanost v Alpah. Dogodek, umeščen v edinstveno naravno in kulturno kuliso doline Achental, je nudil platformo za poglobljeno izmenjavo v alpskem prostoru – za razprave, iskanje inovativnih rešitev ter nove kooperacije v alpskem prostoru. Skladno s sloganom alpskega tedna "Alpe & Ljudje" so bila tematsko v središču pozornosti predvsem demografija, kultura in kakovost življenja.

V okviru Alpskega tedna je bila izvedena tudi skupščina članov Omrežja, na kateri je bilo izvoljeno novo predsedstvo omrežja. Marc Nitschke, župan občine Übersee/D, je bil ponovno soglasno izvoljen za predsednik. Njegov novi namestnik je po novem Roberto de Marchi, župan občine Budoia/I. Še posebej razveseljujoče pa je, da je predsedstvo dobilo tudi novo članico, Sabine Wermelinger, ki je vse od ustanovitve omrežja prva ženska v tej funkciji.

Prav tako je bil v okviru Alpskega tedna uspešno zaključen projekt Skupaj.Živeti v Alpah. Tridelni dogodek, ki je potekal pod okriljem nemškega predsedstva Alpski konvenciji, je bil posvečen tematiki pri- in odseljevanja. Zahvaljujoč vsealpskemu mreženju akterjev na tem področju je projektu uspelo najti ustrezne rešitve in občinam nakazati možnosti, kako lahko bolje podprejo in sooblikujejo soobstoj različnih kultur in proces identifikacije s posebnim življenjskim prostorom Alpe.

Poleg tega je bil v okviru skupščine delegatov, sicer še s pridržkom dokončne potrditve, predstavljen projekt PlurAlps, ki je bil nato finančno odobren 20.oktobra 2016 in se je začel izvajati 1. novembra. Po projektu DYNALP je to za Povezanost v Alpah prvi projekt, s katerim omrežje ponovno prevzema vlogo aktivnega partnerja pri izvajanju programa Alpine Space (Območje Alp). Z aktivnostmi v okviru tega projekta se bo Omrežje občin ukvarjalo do leta 2019.

Še en novi projekt se je začel izvajati v letošnjem letu in sicer MESTO in PODEŽELJE in REKA. V obdobju naslednjih dveh let si bodo štiri avstrijske pilotske regije prizadevale za izboljšanje sodelovanja med mestom in okolico.

Omrežje je v letošnjem letu pridobilo tri nove članice, in sicer občini Capizzone iz Italije in Bled iz Slovenije ter združenje osmih občin pod imenom Communauté de Communes l´Escarton du Queyras Njihov sprejem v članstvo je bilo dne 14. oktobra 2016 potrjeno na seji predsedstva.

V prihajajočem letu bo Omrežje praznovalo 20-obletnico obstoja "Povezanosti v Alpah". Vsi s tem povezani svečani dogodki bodo potekali v okviru letne strokovne konference v Budoia/I (23. - 24.06.2017).

In še eno novost smo imeli v tem letu. To so bili mesečni prispevki koordinatork in koordinatorjev omrežja, ki smo jih skozi celo leto objavljali na spletni strani omrežja in z njimi podrobneje obveščali o aktivnostih v članskih občinah oz. regijah:

Francesco Pastorelli/I: Dva vesela dogodka v Ostani

Vida Cerne/SL: Zelena prihodnost

Antonio Zambon/I: Comunità Montana del Friuli Occidentale: Oblikujemo prihodnost

Elke Klien/D: Načrtovanje prometa - trajnostno in človeku prijazno

Julika Jarosch/F: Obisk francoske delegacije v Švici in Avstriji na temo energetskega preobrata

Katrin Löning/A: Cvetoči travniki za večjo kakovost bivanja

Gabriele Greussing/FL: Naravni prostor: uspeh, kot plod čezmejnega sodelovanja

Peter Plaimer/A: Karavanke in Alpska konvencija

Peter Niederer/CH: Kultur dobrodošlice na podeželju

Emilio Vettori/I: Južna Tirolska na dobri poti da postane Podnebna dežela