Jubilejno leto v znamenju življenjske kakovosti.

20-obletnica omrežja občin je bila hkrati priložnosti za pogled nazaj, na pretekle aktivnosti in zgodbe o uspehu. V okviru strokovne konference, ki je potekala v mesecu juniju v italijanski Budoi, smo se ponovno srečali z nekaterimi dolgoletnimi partnerji med njimi z občinami Massello/IT, Nenzing/AT, Achental/DE in Großes Walsertal/AT. Vsaka izmed njih je z nami delila svojo skrivnost, kako so sprva majhne pobude postopoma zrasle v dolgoročne strategije za razvoj njihovih občin oz. regije in kako te strategije še danes pomenijo in ustvarjajo večjo atraktivnost za prebivalstvo. 

Ali bo tudi dokument iz Budioe, Charta di Budoia, z leti postal tako pomembna dolgoročna strategija na področju prilagajanja podnebnim spremembam v alpskih občinah, se bo pokazalo šele v prihodnjih letih. Gre za izjavo o nameri, ki je rezultat različnih delavnic italijanskih občin in članic omrežja in je bila predstavljena in tudi podpisana v Budoii. Meseca oktobra jo je Roberto de Marchi predstavil v okviru Stalnega odbora Alpske konvencije v kraju Gmunden/AT in zanjo pridobil odobravanje celotnega alpskega prostora.

K uspešnemu jubileju pa poleg pogleda nazaj spada tudi pogled v prihodnost. V projektu PlurAlps se omrežje občin ukvarja s temo prihodnosti – kako obvladovati migracije in kako, v povezavi s tem, obvladovati izziv zadovoljevanja raznolikih potreb družbe. Integracija je lahko uspešna le, če občine v enaki meri upoštevajo potrebe lokalnega prebivalstva na eni in potrebe priseljencev na drugi strani.

Vsi prebivalci se morajo v svojem bivalnem okolju počutiti dobro, da bodo v njem tudi radi ostali. 

Leta 2017 je bilo izbranih deset pilotskih občin, ki bodo v projektu sodelovale do sredine leta 2019. Te občine preizkušajo orodje za srednje- in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki naj bi v prihodnosti služilo kot podpora vsem državam alpskega prostora. Vzporedno pa, v okviru participativnega procesa, ob upoštevanju prebivalstva, politike in uprave, potekajo opazovanje, analiza in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki tudi ocena potencialov različnih področij socialnega življenja.

Začetek projekta speciAlps omrežju občin ponuja dodatno vizijo prihodnosti - tokrat v okviru že znane tematike. Na podlagi pozitivnih odzivov na projekt dynAlp-nature je predsedstvo že leta 2015 sprejelo sklep, da bo okrepilo aktivnosti na področju biotske raznolikosti in varstva krajine. Projekt se izvaja od meseca aprila, v partnerstvu s CIPRO International, v petih pilotskih regijah. Projekt speciAlps spodbuja k prepoznavanju naravnih zakladov, njihovemu ohranjanju in ovrednotenju. Doživetja narave naj bi bila dostopna vsem kot vsakdanja izkušnja in naj bi tako prispevala k atraktivnosti in kakovosti lastnega življenjskega okolja. Noviteta v projektu speciAlps je medobčinsko sodelovanje, saj se naravna okolja organsko vključujejo v posamezno regijo, brez da bi se pri tem ozirala na občinske meje, zaradi česar naj bi tudi njihov razvoj potekal skladno in ob sodelovanju celotne skupnosti.

Skupnostni razvoj koherentne regije pa je tudi osrednja tema projekta STADT und LAND im FLUSS. V okviru avstrijskega predsedovanja  Alpski konvenciji tri regije, članice omrežja občin, in sicer Bregenzerwald/AT, Montanfon/AT in regija "Nationalpark Kalkalpen"/AT – od leta 2016 do 2018 sodelujejo pri izboljšanju odnosov med mestom oz. osrednjimi občinami in njihovo okolico. Kako raznolike so možnosti medsebojnega sodelovanja, kaže nabor tematskih področij, ki naj bi bila obravnavana v posamezni regiji: tako naj bi v pragozdu Bregenzurwald nastalo kulturno vodilo regije in sosednje doline reke Rene. Občine regije Kalkalpen skupaj z estm Steyr iščejo možnosti kako učinkovito ravnati z novimi zakonodajnimi okvirji na področju prostorskega načrtovanja. Občine regij Montafon in doline Klostertal vidijo možne potenciale za dodatno sodelovanje z občino Bludenz vidijo predvsem na področju mobilnost, IT ter skrbi in upravljanja s praznimi stanovanji.

Spoznanje, ki se je skozi preteklih 20 let vleklo kot rdeča nit se glasi: omrežje občin je tako močno oz. aktivno, kolikor so močni oz. aktivni njegovi člani! Naj na tem mestu omenimo najnovejšo članico omrežja, občino Sant'Omobono Terme, iz doline Imagna v Lombardiji/IT, ki se želi v prihodnosti še bolj osredotočiti na trajnostni razvoj in se je zato odločila postati članica omrežja. Ali pa občine nekdanje zveze občin "Comunità Montana del Friuli Occidentale", katerih skupnost je bila reformirana in sta po njenem razpustu  nastali dve novi združenji, od katerih ima vsaka novo sestavo. Te občine so sodelovanje v omrežju ocenile tako pozitivno, da sta omrežju kot članici ponovno pristopili obe na novo nastali združenji. Nazadnje pa naj čestitamo občinama Schleching in Aschau/Sachrang saj sta bili ravno ti dve občini v Chiemgauskih Alpah tisti, ki sta poleti skupaj prejeli naziv planinska vas in se aktivno zavzemata za razvoj trajnostnega in sonaravnega turizma na Geigelsteinu.

Članom in podpornikom se zahvaljujemo za dobro sodelovanje v letu 2017 in se veselimo intenzivnih izmenjav v prihajajočem letu: v letu 2018 bo omrežje občin "Povezanost v Alpah" organiziralo skupno strokovno konferenco s CIPRO International, in sicer v času od 25. do 26. maja 2018 na Bledu/SL. Med 07. in 08. novembrom 2018 pa bo v Innsbrucku/AT potekala mednarodna konferenca na temo varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Novice o vseh pomembnih aktivnostih in projektih redno objavljamo na naši spletni strani in jih delimo preko socialnega omrežja Facebook!

Nacionalni koordinatorji omrežja so se v letu 2017 ukvarjali predvsem z naslednjimi temami: