Podnebne vizije, trajnostni turizem in prihodnji projekti

25. maja letos sta predsednik Marc Nitschke in Katharina Conradin, predsednica CIPRA International, odprla skupno konferenco na Bledu / SL z naslovom "Alpski turizem: kakovost življenja vključena!":

«Turizem je trajnosten le takrat, ko preprečuje izkoriščanje narave in človeka,» Katharina Conradin, predsednica CIPRE International

 

Marc Nitschke, predsednik Omrežja občin Povezanost v Alpah, je ob tem dodal, da se turizem in kakovost življenja ne smeta izključevati, da pa to dejansko lahko deluje, kažejo njihove občine

Več kot 200 udeležencev konference je za dva dni razpravljalo, kako se lahko turizem in kakovost življenja dopolnjujeta, namesto da se medsebojno izključujeta.Kaj lahko k temu prispeva turizem? In kakšne so nevarnosti pretiranega turizma? Na podlagi številnih pozitivnih primerov alpskih občin, so bile za ta in druga vprašanja razvite skupne rešitve in strategije. Kajti vse izmed njih imajo, kljub različnim izhodiščnim položajem, enak cilj: najti načine za trajnostni turizem prihodnosti, ki bodo prispevali h kakovosti življenja prebivalcev v alpskem prostoru.

Poleg ekskurzij, razstav in regionalne tržnice je v tem okviru potekala tudi generalna skupščina omrežja občin in nove volitve upravnega odbora. Za 1. predsednika je bil že četrtič izvoljen Marc Nitschke, župan občine Übersee / D.

Z veseljem tudi letos pozdravljamo nove člane v omrežju občin: v Franciji Communauté de Communes Alpes Provence Verdon / FR (CCAPV) kot pilotno regijo v projektu speciAlps, v Švici sosednji občini Binn in Ernen in v Lihtenštajnu občino Ruggell, pilotno občino v projektu PlurAlps.

V okviru tega projekta je v mesecu maju v Torinu / IT potekala prva mednarodna konferenca PlurAlps na temo "Migracija kot priložnost za družbene in gospodarske inovacije v alpskem prostoru". Konferenca je ponudila zanimiva predavanja, tržnico z navdihujočimi projekti, delavnice o projektnih temah in obisk uspešnega integracijskega projekta v regiji. Poleg tega je bila prvič, podeljena nagrada Alpine Pluralism Award in sicer v štirih različnih kategorijah. Naši članski občini Les Belleville / FR prisrčno čestitamo za tretje mesto v kategoriji "Ukrepi za vključevanje priseljencev na lokalni trg dela in spodbujanje njihovih podjetniških pobud".

Kako lahko občine v Alpah spodbujajo biotsko raznovrstnost? To vprašanje so si zastavili vodje projektov iz štirih različnih alpskih držav v okviru projektaa speciAlps na srečanju v kraju Sonntag/ AT, v času od 2.do 3. oktobra 2018. Parkirišče biosferega parka Nature Park Walsertal je bilo idealno mesto za izmenjavo idej in izkušenj. Osrednje vprašanje dogodka je bilo, kako naj speciAlps pomaga navdušiti ljudi za biotsko raznovrstnost v njihovih lokalnih skupnostih. V Walsertalu, na primer, so to uresničili s šolskimi potovanji, zbiranjem semen za gojenje domačih cvetnih polj v skupnosti in s sodelovanjem prebivalcev.

Omrežje občin Povezanost v Alpah bo v prihodnje sodelovalo v projektu BeeAware! Cilj projekta je v alpskih občinah vzbuditi zanimanje za čebelarstvo in s tem izboljšati preživetje teh pomembnih opraševalcev. Projekt bo izvajal različne ukrepe za ohranjanje čebel na področju ozaveščanja, trajnostnega čebelarstva in povečanja habitata za čebele.

Novembra 2018 se je zaključil projekt Stadt und Land im Fluss. Zamisel projekta je bila krepitev razmerja med mestom in podeželjem v 4 pilotnih regijah v 4 zveznih državah Avstrije. V teh pilotnih regijah naj bi bili sprejeti prvi koraki za izgradnjo ali izboljšanje odnosov med osrednjo skupnostjo in okoliškimi občinami. Na žalost pa projekt ni potekal tako kot želeno, saj so se pilotne skupnosti med projektom odločile izstopiti iz njega.

Kljub temu kot pozitiven rezultat projekta ostaja končni izdelek, na katerega smo se konec koncev osredotočili. V pogovorih s strokovnjaki, regionalnimi upravljavci in župani smo izpostavili težave nja začetku projekta, pa tudi težave pri sodelovanju. Hkrati je bilo mogoče zbrati veliko predlogov za rešitve. Rezultat je orodje za podporo v obliki interaktivne spletne strani, ki to zbrano znanje daje na razpolago občinam (lokalnim skupnostim) in regijam. To orodje nakazuje na težave pri sodelovanju, tako na začetku kot v trenutnem procesu. Prav tako so v njem predstavljene ustrezne rešitve, ki se lahko uporabljajo individualno. Najdete jih na spletnem naslovu: https://www.alpenallianz-stadt-land-fluss.org/

Vizija zmanjšanja toplogrednih plinov in s tem omejitev podnebnih sprememb je globalna vizija - vendar pa je lokalna raven tista, na kateri vizije postanejo resničnost. V skladu s tem pristopom je v času od 7.do 8. novembra potekala konferenca "Naj se podnebne vizije uresničijo!" in sicer v Innsbrucku z lokalnimi akterji iz Alp.

Poleg predavanj o varstvu podnebja in izpostavljanju najboljših praks iz štirih različnih članskih skupnosti, se je začela izvajati tudi pobuda Alpsko partnerstvo za lokalno podnebno ukrepanje (ALPACA) . Cilj partnerstva je pomagati mestom, občinam in lokalnim akterjem pri konkretnih ukrepih na področju varstva podnebja v sedmih alpskih državah. Projekt ALPACA trenutno skupaj razvijajo omrežje občin Povezanost v Alpah, CIPRA International in društvo Alpsko mesto leta. Na konferenci so bili v okviru delavnice razviti začetni pristopi k izvedbenim ukrepom za udeležence in bodo lahko služili kot osnova za razvoj projekta.

Pogled na prihodnje leto 2019 v začetku leta ponuja AlpWeek Intermezzo v času od 3.do 4. aprila 2019 na temo "Jutro v Alpah". V drugi polovici leta pa bo letna strokovna konferenca omrežja občin potekala v času od 20. do 21. septembra 2019 v Triesenbergu / FL.

Članom in podpornikom se zahvaljujemo za dobro sodelovanje v letu 2018 in se veselimo intenzivnih izmenjav v prihajajočem letu.

Novice o vseh pomembnih aktivnostih in projektih redno objavljamo na naši spletni strani in jih delimo preko socialnega omrežja Facebook!

Nacionalni koordinatorji omrežja so se v letu 2018 ukvarjali predvsem z naslednjimi temami: