Leto 2019 je bilo še eno leto številnih zanimivih projektov in dogodkov, ki so nudili obilo priložnosti za izmenjavo vsem članom in zainteresiranim deležnikom. V občinah je potekala široka razprava o raznolikem spektru naravne raznolikosti in biotske raznovrstnosti, o zaščiti čebel in sodelovanju otrok in mladine, stekla pa je tudi realizacija v praksi.

Vse se je začelo z Alpskim tednom Intermezzo, ki je meseca aprila potekal v Innsbrucku. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z drugimi alpskimi mrežami in je označil konec avstrijskega predsedovanja Alpski konvenciji. Pod geslom "Alpe jutrišnjega dne" so udeleženci obravnavali teme, pomembne za prihodnost alpskega prostora in hkrati izoblikovali politične zahteve, ki so nato bile predstavljene XV. Alpski konferenci, ki je potekala istočasno. V središču pozornosti niso bila zgolj osrednja vprašanja glede učinkovitih rešitev na področju mobilnosti v Alpah temveč tudi uspešni ukrepi na lokalni ravni za zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb. Nabor zanimivih tem je zaokrožila razprava o vprašanju, kako ublažiti pritisk poseljevanja na naravnih območjih in tako spodbujati biotsko raznovrstnost.

Biotska raznovrstnost pa je bila tudi osrednja tema projekta speciAlps. Kako lahko harmoničen odnos med ljudmi in naravo krepi biotsko raznovrstnost, je bilo osrednje vprašanje drugega srečanja, ki je potekalo med 18. in 19. junijem v Piemontu/IT. Izgubo biotske raznovrstnosti je mogoče preprečiti ne le z zaščito in ohranjanjem, temveč tudi z aktivnim upravljanjem občutljivih območij. S pravilno rabo travnikov, pašnikov, gozdov in kmetijskih zemljišč lahko prebivalci Alp pomembno prispevajo k ohranjanju sonaravnih habitatov.

Pomemben cilj so si zadale tudi pilotne regije v okviru projekta BeeAware! in sicer izboljšati preživetje medonosnih in divjih čebel v alpski regiji. Tako je bilo v alpskem loku izvedenih veliko aktivnosti na področju ozaveščanja, npr. usposabljanje prebivalstva, kmetov in dijakov v kraju Achental / DE ali v novem izobraževalnem centru "Bildungsstadl" v naravnem parku Nagelfluhkette / DE. Razdeljena so bila avtohtona semena in posejana na javnih površinah, na katerih je možna čebelam prijazna obdelava tal, npr. v občinskem vrtu v Bezau / AT. V Medunu in Capizzone (oba IT) so nastali hoteli za žuželke z namenom upoštevanja posebnih potreb lokalnih vrst čebel, savojska občina Les Belleville / FR pa poskuša gojiti domačo temno čebelo. Projekt BeeAware! se je zaključil leta 2019 in je bil izveden skupaj s CIPRO International.

V mesecu oktobru pa se je zaključil tudi projekt PlurAlps, ki je potekal v okviru programa Alpine Space in je obravnaval priložnosti in izzive naraščajočega pluralizma v Alpah. Omrežje občin Povezanost v Alpah je v okviru projekta razvilo instrument socialnega načrtovanja (SPI) in ga uspešno preizkusilo v 10 pilotnih regijah. Občine so iz projekta pridobile akcijski načrt in ga bodo v naslednjih letih lahko uporabile kot vodilo za izboljšanje kakovost življenja. Cilj je vsebino SPI dopolniti s še nekaterimi relevantnimi področji delovanja in tako dobiti celovito sliko o trajnostnem razvoju občine. Instrument je trenutno že na voljo vsem zainteresiranim članom, sekretariat in koordinatorji pa z veseljem svetujejo in priskočijo na pomoč pri njegovi uporabi.

Zanimivo pa je bilo letošnje leto tudi na podlagi letne strokovne konference, ki je potekala med 20. in 21. septembrom 2019 v Triesenbergu / LI. Osrednja tema konference je bila "Izgledi za prihodnost - skupaj ustvarjamo življenjski prostor za mlade". Poleg zanimivih referatov glede možnosti sodelovanja in sooblikovanja dela občine, ki so jih med drugim predstavili mlad prebivalec Liechtensteina na eni ter otroška in mladinska organizacija na drugi strani, je v okviru konference potekala še razprava o tem kakšna pričakovanja imajo mladi do svoje občine kot središče življenja in kakšne perspektive morajo ponuditi občine, da bi izboljšale kakovost življenja svojih prebivalcev? Pri tem je postalo jasno, da je za mlade še zlasti pomemben dejavnik digitalizacija. Po konferenci so vsi udeleženci in zainteresirani deležniki dobili navodila, kako za potrebe občine uporabljati aplikacijo WhatsApp-Broadcast, dejstvo je namreč, da bodo lahko občine pri vključevanju mladih v občinske zadeve uspešne šele, ko in če jih bodo obveščale preko ustreznih komunikacijskih kanalov. Da je uspešna udeležba mladih predpogoj za uspešno ozaveščanje o pomenu naravne raznolikosti, pa se je jasno pokazalo tudi v okviru delavnice, ki je bila zasnovana ravno s tem ciljem in je tudi udeležencem ponudila koristna priporočila.

Omrežje občin je v letu 2019 pridobilo nekaj novih članov in zato na tem mestu še enkrat izreka prisrčno dobrodošlico italijanski občini Dossena, francoski občini St. Francois de Sales in švicarski občini Parc da natüra Biosfera Val Müstair.

Članom in podpornikom se zahvaljujemo za dobro sodelovanje v letu 2019 in se veselimo intenzivnih izmenjav v prihajajočem letu.

Novice o vseh pomembnih aktivnostih in projektih redno objavljamo na naši spletni strani in jih delimo preko socialnega omrežja Facebook!

Nacionalni koordinatorji omrežja so se v letu 2019 ukvarjali predvsem z naslednjimi temami: