Alpske občine so si zadale cilj, da območje Alp spremenijo v primer najboljše praske na področju preventive in prilagajanja podnebnim spremembam.

V času od 23. do 24. junija 2017 je v italijanski občini Budoia potekala letna strokovna konferenca omrežja občin Povezanost v Alpah. tokrat pod naslovom: "O vizijah, ki povezujejo in akcijah, ki učinkujejo". Med drugim so bili predstavljeni uspešni projekti preteklih 20 let, izvedene strokovne ekskurzije v okviru posameznih tem, v delovnih skupinah pa smo skupaj iskali odgovor na vprašanje "Kaj lahko storijo občine?".

V okviru seminarja z naslovom "Prilagajanje podnebnim spremembam v Alpah", ki je potekal v času letne  strokovne konference, sta potekali predstavitev in razprava o dokumentu, ki je bil pripravljen v sodelovanju z italijanskim okoljskim ministrstvom, torej italijansko delegacijo pri Alpski konvenciji. V tem dokumentu se alpske občine zavezujejo k uresničevanju strategij in ukrepov za lokalno prilagajanje podnebnim spremembam. V razpravi so sodelovali tako predstavniki različnih občin, članic omrežja povezanost v Alpah, kakor tudi pristojna svetnica za podeželje in infrastrukturo pokrajine Furlanije-Julijske, Mariagrazia Santoro. Dokument z naslovom »Listina iz Budoie« je predstavil vodja italijanske delegacije Alpske konvencije, Paolo Angelini. Prve podpisnice dokumenta so med drugim občine Budoia, Capizzone, Ostana in Usseaux. Cilj nacionalnega omrežja občina, Aida Italija, pa je sedaj, ob podpori omrežja občin in njegovih koordinatorjev prepričati čim večje število italijanskih, v nadaljevanju pa tudi občin iz drugih alpskih držav, da prav tako postanejo podpisnice "Carte iz Budoie".