Projekt "Klima.Fit" ob koncu projekta zagotavlja zbirko orodij za procese trajnostnega razvoja na ravni občine. Zbirka vsebuje orodje za ocenjevanje in načrtovanje - " Local Development Compass " - ter zasnovo procesa in informacije o vseh občinskih področjih delovanja.

Hiter razvoj in zapletene interakcije vplivajo na skoraj vsa področja delovanja občin.

Varstvo podnebja in prilagajanje podnebnim spremembam predstavljata za občine velik izziv. To zahteva močnejše povezovanje posameznih strokovnih področij. Hkrati se odpirajo priložnosti za aktiven prispevek k boljši kakovosti življenja in trajnosti.

Cilj projekta Klima.Fit je bil razviti orodje za vrednotenje in načrtovanje, ki bo občinam pomagalo pri spopadanju z vse bolj zapletenimi nalogami na področju razvojnega načrtovanja.

Na podlagi izkušenj iz projekta "PlurAlps" v okviru programa Interreg Alpine Space, ki se osredotoča na socialna vprašanja v občinah, se "Local Development Compass" osredotoča na medsektorsko vprašanje blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na ravni občine.

Uporaba "Local Development Compass" v smislu analize trenutnega stanja je prvi korak k začetku izvajanja procesa kontinuiranega razvoja občine.

Kompas, ki je razdeljen na 8 področij delovanja, zagotavlja orientacijo in vodenje na poti do trajnostnega razvoja skupnosti.

Rezultati ocenjevanja so podlaga za medresorski postopek za pripravo konkretnih akcijskih načrtov.

Redna ocenjevanja so bistvenega pomena za sklenitev cikla razvojnega procesa in integracijo rezultatov izvedenih ukrepov.

V pilotni fazi so bile v razvoj orodja vključene povratne informacije pilotnih občin, s ciljem zagotoviti njegovo praktično uporabnost. Poleg tega sta dve spletni delavnici na temo "Gozd v času (podnebnih) sprememb" in "Podnebne spremembe na območju naselij" predstavnikom občin in regij omogočili sodelovanje pri izmenjavi mnenj o trajnostnem razvoju občin.

Informacije o orodju „Local-Development Compass“ so dostopne na spletni strani https://ld-compass.org/. V kratkem videu je pojasnjena možna uporaba orodja v občinah.

Informacije o posameznih področjih delovanja, dejstva in številke ter primeri najboljših praks ponujajo predloge glede možnosti razvoja v vaši občini.

" Local Development Compass " in spletna stran sta občinam na voljo v nemškem jeziku. Poročila o delavnicah in poročilo o pilotni občini Aschau so na voljo v štirih glavnih alpskih jezikih.

Projekt sta financirala Zvezna agencija za okolje in Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov. Financiranje je zagotovljeno na podlagi sklepa nemškega zveznega parlamenta.