Prof. Günter Emberger je v okviru zaključne konference projekta „Oblikujemo prihodnost Alp“ odpravil različne „mite“ na področju načrtovanja prometa.

Prof. Emberger, ki je ta tem področju dejaven že več kot 25 let, je opisal možnosti trajnostnega in človeku prijaznega urejanja prometa v občinah. Pokazal je, da tradicionalne rešitve, po katerih občine še vedno posegajo, dolgoročno ne pomenijo razbremenitve. Prav tako tudi ne prispevajo k večji atraktivnosti občin in ne ustvarjajo novih delovnih mest. Tako imajo na primer obvoznice, v dolgoročnem smislu, veliko negativnih posledic, kot na primer razseljevanje, višanje stroškov vzdrževanja, povečevanje odvisnosti od avtomobila ali odliv kupne moči zaradi premika ciljev potovanja.

Na področju načrtovanja prometa je zato potreben drugačen vrednostni pristop kot do sedaj. Potrebam pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega prometa je treba zagotoviti prednost pred potrebami individualnih uporabnikov motoriziranega prometa. Tako naj bi bila v nakupovalnih središčih postajališča za avtobus in kolesarje neposredno pred vhodom, parkirišča za avtomobile pa nekoliko bolj stran. Prof. Emberger je tudi povedal, da v Švici nakupovalni centri dobijo vsa potrebna dovoljenja samo v primeru, če njihov prometni koncept predvideva ukrepe (ureditev parkirnih mest, avtobusne postaje itd.), ki zagotavljajo, da se v tak center z osebnim avtomobilom ne bo pripeljalo več kot okoli 40 % strank.

Ena izmed bistvenih sestavin rešitev za občine, mora biti cilj, več časa preživeti v kraju samem. Na ta način se krepita lokalno gospodarstvo in okolje. Kajti počasnejša prometna sredstva potrebujejo manj virov, pa naj gre za prostor, energetske potrebe ali škodljive emisije.

Pešci imajo v vaškem življenju pomembno vlogo. Lahko bi rekli, da so oni tisti, ki kraj "držijo skupaj". Zaradi tega je  pri trajnostnem načrtovanju prometa bistvenega pomena tudi izboljšanje atraktivnosti pešpoti. Možnosti v tej smeri je veliko: prehodi za pešce, širina pločnikov, zagotavljanje prednosti na križiščih, pripomočki za prečkanje ceste v obliki cestnih otokov, peš cone, shared space ipd.