Mauren je ena izmed občin na območju tromeje FL-A-CH, ki aktivno sodeluje v programu „dynAlp-nature“. Zelo intenzivno se je posvečala temi "Ekološka stanovanjska območja"

Skupaj z zainteresiranimi meščankami in meščani so bile najprej opredeljene potencialne površine in nato uveden proces iskanja možnih izboljšav. Še zlasti sodelavci komunalnih služb, ki se intenzivno ukvarjajo z ekološkimi nišami, so se aktivno vključili v izvajanje projekta. Udeleževali so se ekskurzij v druge občine v regiji, sodelovali na tekmovanju v ekološkem obdelovanju površin v lasti občine kakor tudi v izobraževalnem modulu avstrijske zvezne dežele Predarlske.

Ta izkušnja je bila temeljni kamen za novo čezmejno sodelovanje 20 predarlskih in 6 lihtenštajnskih občin. Medsebojna izmenjava in skupno učenje sta obrodila veliko sadov. Rednih srečanj se udeležuje približno 60 oseb, katerih skupni cilj je razvoj ekologije v stanovanjskih območjih. Res je tudi, da se da nekatere teme skupinsko veliko bolje uresničiti.

Prvi skupni projekt 6 lihtenštajnskih občin je bil junija 2016, poimenovan "Akcijski teden neofiti". V okviru strokovnega predavanja v občini Mauren je potekala razprava o nevarnostih, ki jih s seboj prinašajo ti "priseljenci", kakor tudi o možnih ukrepih za njihovo zatiranje. V nadaljevanju je bil v vsaki občini organiziran občinski akcijski dan, v okviru katerega je bil opravljen ogled situacije na terenu.

Pri tem se je izkazalo, da lahko prav vsaka izmed občin doprinese k zatiranju neofitov. Znanje o teh rastlinah in njihovem razširjanju je pomembna podlaga za nadaljnje delo. Cilj občin ja, da v prihodnje vsaka zagotovi svoj prispevek pri uresničevanju strategije dežele Lihtenštajn glede zatiranja invazivnih neofitov.