Švica in Lihtenštajn že četrtič razpisujeta natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«. Natečaj je namenjen iskanju primerov trajnostne gradnje oziroma obnove objektov vseh kategorij, ki celovito uresničujejo načela trajnostne arhitekture v Alpah.

Nov oziroma prenovljen objekt mora ustrezati tako potrebam uporabnic oziroma uporabnikov kot tudi gospodarskim in tehničnim merilom v skladu z načeli trajnostnosti. Natečaj je namenjen iskanju projektov gradnje in prenove, kjer se estetika prepleta z načeli trajnostnosti v alpskem prostoru. Tokrat že četrti natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps« predstavlja prispevek Švice in Lihtenštajna k uresničevanju vodil Alpske konvencije in Akcijskega načrta za podnebje v Alpah. Natečaj bo potekal pod okriljem Švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj (ARE).

Trajnostni projekti gradnje oziroma prenove v Alpah so podvrženi raznovrstnim zahtevam. Pomembni vidiki so denimo povezanost objektov z javnim prometom, način oskrbe s toplotno in z električno energijo, uporabljeni gradbeni materiali, vplivi objektov na krajino, arhitektonska kakovost ter umestitev objektov v prostorski, (lokalno-) družbeni in kulturni kontekst. Ne preseneča torej, da merila za ocenjevanje natečajnih projektov upoštevajo tudi pomen objekta za lokalno okolje ter vpli v objekta na kakovost bivanja uporabnikov in uporabnic.

Kako je mogoče uresničiti stroga merila v duhu trajnostnosti, odslikujejo projekti, ki so pristali na »zmagovalnih stopničkah« natečaja za mednarodno nagrado »Constructive Alps 2015«. Župnišče v Krumbachu v Bregenškem gozdu (Bregenzerwald) v Avstriji, ki je bilo leta 2015 ovenčano s 1. nagrado, odlikuje ekonomična raba površine. Objekt predstavlja živahno srčiko kulturnega in družabnega življenja v vasi. Projekt prenove stare stavbe imenovane Engihuus in preobrazbe slednje v gostišče s prenočišči "Gasthaus am Brunnen" ter večnamensko dvorano sredi vaškega trga ter projekt prenove hiše Türalihus v neposredni bližini v Valendasu v dolini Vorderrheintal v Švici sta prejela 2. nagrado. Omenjena projekta dokazujeta, da lahko trajnostni turizem, družabno življenje ter skrb za zgodovinsko dediščino rastejo z roko v roki. »Bronasta medalja« je bila pripadla projektu inovativne gradnje hiše »Casa Riga« v vasici Comano Terme v italijanskem Trentinu. Objekt se deloma nahaja pod zemeljskim površjem, vendar turističnim gostom sadjarske kmetije kljub temu nudi čudovit razgled.

Rok za oddajo natečajnega prispevka za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps 2017« je 20. januar 2017.

Informacij, registracija in program