Uspešni primeri, ki se osredotočajo na ustvarjanje lokalne vrednosti in svet dela, so bili predstavljeni v okviru dveh spletnih seminarjev projekta Start-Alp.

Številne podeželske občine so se v preteklosti soočale z upadanjem gospodarske in zaposlitvene aktivnosti, pa tudi z enostranskim razvojem posameznih panog. Digitalne rešitve omogočajo nove strategije za diverzifikacijo in pozicioniranje teh lokacij.

Regionalno – trajnostno – individualno: odgovori na nove potrebe potrošnikov

Razmah spletne maloprodaje, pa tudi razvoj stacionarne maloprodaje, sta v preteklosti pomagala zlasti mednarodnim korporacijam pri doseganju rasti prodaje. Sedaj pa v ospredje stopajo nasprotni trendi. Poleg cen in prestižnosti blagovne znamke so za vse več potrošnikov pomembni tudi regionalnost, trajnost in pošteni pogoji proizvodnje. Povečuje se tudi povpraševanje po izdelkih z individualnim pridihom, ki se jasno razlikujejo od industrijskega, serijsko proizvedenega blaga. V naslednjem spletnem webinarju so bile predstavljene konkretne digitalne rešitve za povečevanje lokalne dodane vrednosti, ki te razvoje podpirajo.

Lokalni proizvajalci kot »local heroes«

Emilija Stojmenova z Univerze v Ljubljani je predstavila platformo „Meet the Local Producer“. Na njej zbliževanje lokalnih proizvajalcev hrane in potrošnikov poteka s pomočjo pripovedovanja zgodb oz. stroytellinga. Neposredno komunikacijo med proizvajalci in potrošniki pa poleg tega omogočajo novi formati, kot npr. spletne degustacije vin.

Po eni strani koncept nagovarja regionalno prebivalstvo. Po drugi strani pa razdrobljeno kmetijstvo in regionalne posebnosti igrajo pomembno vlogo pri trajnostnem turizmu. Poleg tega platforma spodbuja izmenjavo znanj in izkušenj med lokalnimi proizvajalci.

Sirna cesta Käsestraße Bregenzerwald & Cramars di Tolmezzo: lokalno digitalno

Caroline Jäger je predstavila Käsestraße Bregenzerwald, ki že več kot 20 let združuje tržne aktivnosti lokalnih proizvajalcev sira. Ohranjanje tradicije in obrti sirarske kulture sta osrednja elementa mreže. Dolgoletno sodelovanje sirarn na eni ter partnerjev iz gastronomije, trgovine in turizma na drugi strani je sedaj dopolnila še spletna trgovina, ki je pomemben dodatek obstoječim prodajnim kanalom.

Vanni Treu pa je spregovorila o pobudi „Cooperative Cramars di Tolmezzo“. Gre za mlado omrežje iz Italije, ki je nastalo je kot odgovor na vse večje povpraševanje po storitvah naročanja in dostave zaradi pandemije. Delo na regionalnih razvojnih konceptih je bilo opravljeno predhodno in je potekalo v okviru konzorcija 28 občin. Na akutne izzive v lokalni maloprodaji se je omrežje odzvalo z vzpostavitvijo učinkovite lokalne spletne storitve naročanja z dostavo.

cheese-gfdb111545_1920

Aplikacija za spremljanje ekološkega odtisa lesa!

Digitalizacija je pomembna tako na področju preskrbe s hrano kakor tudi na splošno, pri zagotavljanju lokalne dodane vrednosti. Hugo Wirthenson iz lesnega foruma Holzforum Allgäu je to prikazal na primeru lesa kot vira. Z upoštevanjem celotne vrednostne verige – od gozdarstva, preko žag, do predelave in prodaje – je poleg spodbujanja ustvarjanja lokalne vrednosti mogoče spodbujati tudi ekološko trajnost. Odločitve o trajnostnih nakupih olajša aplikacija za prikaz ekološkega odtisa, ki so ga razvili v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami.

Zagonska podjetja in nasledstvo podjetij– prebujanje podjetniškega duha

Martin Ragg, župan občine Niedereschach / DE, je odprl webinar o novih delovnih okoljih v alpski regiji EGON - eksistencialna ofenziva Neckar-Eschach .

Cilj EGON-a je podpreti nasledstvo podjetij in zagon podjetij v podeželskih občinah. Podjetnikom so na voljo izčrpne informacije ter nasveti in usposabljanje.

Ingrid Wildemann, regionalna vodja v okrožju Miesbach / DE, pa je z kampanjo »Servus Zukunft« (Pozdravljena prihodnost) pokazala, kako se v bavarskem Oberlandu odpravljajo razlike med mestom in podeželjem v smislu inovacij in zagonskih podjetij. Na delavnicah in okroglih mizah se spodbuja izmenjava znanja in povezovanje med zainteresiranimi deležniki. Novi formati, kot npr. »Hackathon Handwerk« (Hekatlon obrtništva) dajejo omrežjem nov zagon za implementacijo digitalnih rešitev v podjetjih.

Kreativnost in omrežja – delovna mesta za prihodnost

Chiara Guidarelli in Jacopo Scundellari v okviru pobude »Natworking« v Italiji razvijata še en pristop za omogočanje novih oblik dela na podeželju. Privlačna delovna mesta, obdana s čudovitimi naravnimi krajinami, naj bi pripeljala ljudi iz velikih mest na podeželje. To omogoča izboljšano izmenjavo med mestom in podeželjem ter dobro ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Novo razumevanje delovnega mesta pa je tudi osrednja tema projekta InnovateTheAlps . Magdalena Daxenberger, ustanoviteljica, želi navdušiti mlade talente za podjetja v alpski regiji. Pripravnikom, študentom in mladim strokovnjakom predstavlja priznana podjetja v regiji. S tem želi mlada ustanoviteljica pokazati, da lokalna podjetja ponujajo prav tako odlične karierne priložnosti kot velika podjetja v mestih – poleg čudovite alpske regije, ki ponuja številne možnosti za preživljanje prostega časa. Na ta način daje svoj aktivni prispevek v preprečevanju trendov kot so odseljevanje in »beg možganov«, torej mladih kvalificiranih delavcev v mesta. Pri tem ima bistveno vlogo pri nagovarjanju ciljnih skupin prav digitalni format: intervjuji s šefi podjetij, ki so posneti, digitalizirani in na voljo za prenos.

Za dodatne informacije o primerih najboljših praks, predstavljenih v okviru spletnih seminarjev, so na voljo predstavitve posameznih predavateljev v rubriki Prenesi.