Znanje o ekoloških povezavah v naravni in kulturni krajini se v mnogih krajih izgublja in pogosto se izgublja tudi interes za tovrstno krajino. Prav zaradi tega je regija Kummen v preteklem letu začela izvajati izobraževalni program za zainteresirane ljudi v regiji, s poudarkom na poznavanju lokalne flore in favne ter številnih dobrodelnih funkcij narave pred domačim pragom. V okviru osmih modulov tako 23 udeležencev s pomočjo strokovnjakov spoznava te vsebine in tehnike za nadaljnjo posredovanje omenjenih vsebin.

Odgovorni ljudje v regiji se opirajo na načelo snežne kepe, po katerem morajo vsi in sicer vsi v zasebnem ali poklicnem okolju opozoriti na vrednote in posebnosti pokrajine, v najboljšem primeru pa tudi aktivno voditi kampanjo za njeno ohranjanje. "Upamo, da bo čim več udeležencev v prihodnosti druge opozorilo na raznolikost in podrobnosti v naši krajini," pojasnjuje Isabella Schnetzer iz urada za okolje Götzisa.

Omenjeni koncept izvira iz občine Koblach. Ta je že pred leti pomagala določeni skupini ljudi pridobiti znanje o svoji kulturni krajini. »Naravni duhovi« (dobri duhovi) ki so bili rezultat omenjenega projekta vse do danes delujejo kot vodiči, ki drugim zainteresiranim osebam, zaposlenim v podjetjih ali celotnim društvom predstavljajo raznolikost in raznovrstnost kulturne krajine in tako svoje znanje na čisto svoj in oseben način delijo z drugimi. Drugi skrbijo za konkretne ukrepe oskrbe ali naravne projekte znotraj lokalne skupnosti.

Poponoma v skladu z vizijo delovanja omrežja občin Povezanost v Alpah je regija Kummen prevzela omenjeno idejo in jo razvila v skladu s svojimi lastnimi potrebami in posebnostmi. Regijo pri teh prizadevanjih podpira zvezna dežela Vorarlberg v okviru državnega programa "Naravna raznolikost v občini" in svetovalno podjetje pulswerk. Izobraževalni program se bo končal jeseni leta 2018, in morda se bodo, tako kot v Koblachu, nato začele izvajati različne dejavnosti za ohranjanje lokalne biotske raznovrstnosti.