Južnotirolska prestolnica je prejela najvišjo nagrado programa podnebnih občin, ki ga je leta 2016 začela izvajati agencija Klimahaus. Program nudi podporo in podeljuje certifikate tistim občinam, ki vodijo posebno trajnostno energetsko politiko in lokalni razvoj.

Južnotirolska deželna prestolnica je uradno prva »občina z zlatim podnebnim certifikatom« v Italiji, ki je leta 2018 že prejela srebrni certifikat istega programa.

Podelitev »Zlatega podnebnega certifikata« tako potrjuje dvajsetletna prizadevanja občine Bolzano, ki se že od začetka novega tisočletja zavzema za večjo trajnost na celotnem urbanem območju - zlasti za optimizacijo sistema zbiranja in odvoza smeti, promocijo trajnostne mobilnosti, širitev kolesarske mobilnosti in za zmanjšanje lokalnih emisij CO2. Poudarek je pri tem predvsem na realizaciji projekta, ki se še vedno izvaja, in sicer sistema daljinskega ogrevanja, ki je do danes omogočil že 30% zmanjšanje emisij za proizvodnjo toplotne energije.

K podelitvi tega pomembnega priznanja so prispevali številni ukrepi, izvedeni med letoma 2015 in 2020: novi projekti za zaščito ranljivih območij in prilagajanje podnebnim spremembam; posodobitev načrtovalnih orodij s cilji do leta 2030; prenova mestnih zgradb; ureditev kolesarskih poti; sistem izmenjave koles in predvsem številne informativne dejavnosti za vključevanje in ozaveščanje prebivalstva. Vrhunec v tem smislu je predstavljala Konferenca o izrednem stanju na področju podnebnih sprememb, ki je bila izvedena v sodelovanju s Svobodno univerzo Bolzano.

Drug posebej pomemben vidik se je nanašal na notranjo organizacijo mestne uprave. V ta namen je bila ustanovljena posebna delovna skupina, v katero so bili vključeni različni oddelki mestne uprave s ciljem zagotoviti optimalno usklajevanje najpomembnejših projektov s področja energije in varovanja okolja.

Na podlagi opisanega je seveda razumljivo tudi navdušenje nove mestne svetnice za kulturo, okolje, integracijsko politiko in enake možnosti, Chiare Rabin: »To je pomemben dosežek, ki bo našemu mestu omogočil, da ostane v koraku z najboljšimi v Evropi«, je dejala. »Hkrati pa je to tudi spodbuda, da nadaljujemo po tej poti, da se nenehno izboljšujemo in dosegamo nove cilje.«