Energetski preobrat je v francoskih Alpah zelo aktualna tema, medtem ko je v občinah avstrijske zvezne dežele Predarlske, članicah omrežja občin Povezanost v Alpah, že postala del njihovega vsakdana.

Program se je začel z obiskom energijske regije Goms, ki je v energetskem smislu ena najnaprednejših regij v Švici. Sledili so pogovori s CIPRO International v Lihtenštajnu, nato pa se skupina svojo pot nadaljevala z obiskom štirih občin, članic omrežja občin, v Predarlskem. Francoski mandatarji iz občin Barcelonnette in Lauzet-Ubaye so imeli priložnost spoznati „vzorčne šolske primere“ avstrijskega programa e5 in se z njihovimi župani pogovarjali o realizaciji posameznih ukrepov v njihovih občinah. Avstrijski Program e5 je namenjen spodbujanju lokalnih ukrepov na področju varstva podnebja, energetske učinkovitosti in izkoriščanja obnovljivih virov energije.

 

V okviru intenzivne izmenjave s svojimi avstrijskimi kolegi iz občin Hittisau, Krumbach in Doren je bil francoskim politikom posredovan pregled vseh ukrepov, izvedenih v gorskem območju. Realizacija energetskih projektov je lahko bila izvedena z izdatno podporo državnih in regionalnih finančnih pomoči. Na uspeh energetskega preobrata je v veliki meri vplivala tudi participacija prebivalstva. V kraju Thal, frakciji občine Sulzberg, je k uspehu veliko pripomoglo angažiranje lokalnega prebivalstva. Za za občino z manj kot 200 prebivalci je to res vzoren primer. Prav tako se je pri tem v preteklih letih intenzivno sodelovalo društvo za samopomoč, Selbsthilfeverein Thal. Njegov cilj je doseči energetsko neodvisnost tega območja do leta 2020. Društvo še naprej podpira pobude za utrjevanje socialnih vezi in za dinamizacijo vasi. V ta okvir spadajo vaška trgovina, dve gostilni, šola in car-sharing-sistem za električne avtomobile.

V pogovorih med politiki so se izkristalizirale številne teme, kot na primer politična participacija, ukrepi ozaveščanja, kulturne razlike med Avstrijo in Francijo (način dela in delovanja lokalne politike itd.). Zahvaljujoč članicam Omrežja občina Povezanost v Alpah so se člani delegacije domov vrnili s številnimi idejami, velikim upanjem in obogateni z še eno prav posebno izkušnjo.