10 pilotskih občin jemlje pod drobnogled kakovost življenja v svojih občinah, skozi oči priseljenk in priseljencev.

Kakšna kakovost bivanja je na voljo lokalnemu prebivalstvu na eni ter priseljencem na drugi strani? Kako je mogoče to kakovost še izboljšati? S katerimi ukrepi občina podpira hitro integracijo vseh oblik priseljevanja, od migracij v okviru skupnega notranjega trga, do begunskih migracij?

Medresorsko načrtovanje ukrepov na področju socialnih zadev išče ustrezne rešitve in hkrati zahteva povezanost in razvoj v občinah in regijah. V ta namen je bilo v okviru projekta PlurAlps razvito posebno orodje za načrtovanje na področju socialnih zadev (SPI).

Po ugotovitvi trenutnega stanja v občinah bo sledilo ovrednotenje kazalnikov (indikatorjev) s strani široko zasnovane delovne skupine. Akcijski načrt, ki bo rezultat skupnega sodelovanja, bo vseboval nabor ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja, katerih uresničevaje bo potekalo postopoma. Ta proces je možno ponavljati vsakih nekaj let.

Uporabnikom prijazno spletno orodje omogoča enostavnejše ugotavljanje trenutnega stanja

Spletno orodje vsebuje katalog vprašanj, ki se nanašajo statistične podatke (indikatorje), na organizacijo občine in na obstoječe storitve in ponudbo. Indikatorji so razdeljeni na naslednja področja delovanja:

  1. Statistika
  2. Uprava, informacije in odnosi z javnostmi
  3. Vključevanje javnosti in aktivno državljanstvo
  4. Bivanje in življenjski prostor
  5. Izobraževanje
  6. Delo
  7. Zdravje, zdravstvena nega in oskrba
  8. Mobilnost in lokalna oskrba
  9. Kultura in prosti čas
  10. Priseljevanje in integracija

 

Za posamezne indikatorje so na voljo opisi in navodila za ocenjevanje. Po zaključku procesa ocenjevanje/vrednotenja so rezultati prikazani v obliki diagramov.

V nadaljnjih prispevkih je podrobno pojasnjeno, kakšen pomen imajo posamezna področja delovanja za kakovost življenja v občinah.