Odkrivanje in izkoriščanje potencialov digitalizacije

Dve občini članici omrežja občin Povezanost v Alpah - Ernen in Saas Fee - sodelujeta v projektu Interreg "SmartVillages". Namen projekta je odkrivanje in izkoriščanje potencialov digitalizacije v gorskih občinah.

V občinah se je od leta 2018veliko spremenilo. Organizirani so bili informativni večeri, na katerih so imeli zainteresirani občani možnost komentirati digitalizacijo v svoji vasi in se aktivno vključiti v razvoj projektov. V naslednjem koraku so se skupine iz občin povezale v forum prihodnosti in bodo imele jeseni 2019 priložnost, da razvoj in izvajanje konkretnih projektov spodbudijo v okviru Pro Action Café in z metodo "design for wisdom action". V Ernenu in Saas Feeju so v ospredje predvsem teme kot npr. občinske storitve, turizem, nastanitev, mobilnost in varstvo otrok. Projekti se bodo v nadaljevanju financirali iz projektnega proračuna.

Cilj je povezati ljudi v gorskih občinah, pa tudi spodbujati angažiranost in pametno sobivanje. Ti dejavniki so ključni za kakovost bivanja in življenja na terenu ter navsezadnje za spodbujanje priseljevanja. Čas izvajanja teh dejavnosti je ugoden, celo nujen. Največji delodajalec v zgornjem Valaisu, podjetje Lonza Chemie, je pred kratkim začel izvajati projekt IBEX, ki predvideva več sto novih zaposlitev, in seveda bi bilo zaželeno, da se nekateri od njih naselijo v privlačnih pametnih občinah (SmartVillages).

Projektne občine s projektom SmartVillages opravljajo pionirsko delo in konkretno prispevajo k izvajanju makroregionalne strategije za alpsko regijo EUSALP. V EUSALP je digitalizacija gorskih vasi opredeljena kot strateški projekt. Rezultate je treba prenesti tudi v druge gorske vasi v Alpah. Omrežje alpskih občin v tem kontekstu predstavlja pomembno vozlišče informacij.