Industrijsko območje Schaan prejme ekološko izboljšanje

Ozelenitev občine je ena izmed glavnih prioritet občine Schaan. Številne pobude so že bile izvedene. Tako sta bila v zadnjih letih na primer urejena dva majhna biotopa, otroci iz Schaana pa so posadili že več kot 500 dreves. Pri tem izvajajo dolgoročni načrt zasaditve s ciljem narediti svojo občin bolj ekološko.

Občina želi zastavljen cilj doseči z dvema novima projektoma. V naslednjem koraku naj bi bila v ekološkem, smislu preurejena tudi industrijska cona. Aktivnosti, ki so se že začele in se bo nadaljevale tudi v prihodnjem letu, pa se nanašajo na tri območja. V prvem koraku bo izdelan koncept ureditve območja v okolici novega gasilskega objekta in zbirnega centra. Izvajajo se naravne zasaditve in ustvarjajo zelene površine za preživljanje časa na prostem. Veliko pozornosti namenjajo domačim divjim grmovnicam in drevesnim vrstam. Kot konstrukcijski elementi bodo služile s kamni napolnjene kovinske mreže ali tako imenovani gabioni. Dodaten element urejanja prostora predstavljajo skladovnice lesa in kupi vej iz naplavljenega lesa.

Zadnja dva elementa služita kot prebivališče za domače vrste dvoživk in tako na svoj način prispevata k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Prostor bo dodatno opremljen s sedalnim pohištvom in vodnjakom. Dela so se začela jeseni in se bodo nadaljevala spomladi.

Še en kamen v mozaiku pa predstavlja ekološko izboljšanje dveh potokov "Speckigraba" in "Pfaffamadgraba". Industrijska cona bo s temi ukrepi v prihodnje veliko bolj sonaravna in kot rekreacijski prostor privlačnejša  za številne zaposlene v lokalnih industrijskih obratih in podjetjih.