“Ganljiva narava – zaščitena biotska raznovrstnost. Naravni park v gorski verigi Nagelfluhkette kot vzorčna regija za doživljajski turizem.”

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A se doživljajski turizem razvija kot pomemben sestavni del celotne ponudbe v občinah naravnega parka. 

Naravni park se želi z novo razvitim, skupnim konceptom umestiti na trg turizma. Pri tem so v ospredje postavljena doživetja v naravi. Posebnost projekta je realizacija celotnega paketa ukrepov, namesto izvedbe enega samega ukrepa. Prvi korak je bil storjen z zaposlitvijo treh parkovnih nadzornikov v začetku leta 2017.

Nadzorniki podpirajo načelo naravnega parka „varovati in biti v korist” na kraju samem. Kot skrbniki varovanega območja poosebljajo doživetja v naravi, pri čemer nadzorujejo in varujejo mrežo potiPrav tako samostojno poskrbijo za manjše sanacije. Obiskovalce vodijo vzdolž doživetij v naravi, jih usmerjajo po naravnem parku in jih okoljsko izobražujejo ter skrbijo za trajnostno rabo naravnih in kulturnih virov v naravnem parku. Poleg tega si prizadevajo približati domačinom čezmejno sodelovanje in skupne dejavnosti. Njihova prisotnost je predvidena na vseh turističnih prednostnih območjih, kjer prijazno svetujejo vsem zainteresiranim obiskovalcem.

S svojo prisotnostjo naj bi poskrbeli za večje izkazovanje medsebojnega spoštovanja mimoidočih rekreativcev in pri enem ali drugem športniku prebudili razumevanje za potrebe upravljalcev zemljišč. Bistvenega pomena je tudi njihovo redno poročanje o opazovanjih in doživetjih v naravi. Tako naj bi postali pomemben podporni steber turistične dejavnosti v občinah naravnega parka.