Poseben poudarek polaga na biotsko raznovrstnost v kmetijstvu

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V okviru izvajanja projekta bodo v petih pilotnih regijah oblikovane ekipe, ki bodo delovale na področju naravne pestrosti.

Pilotna regija GAL Escartons e Valli Valdesi/I zajema južni del konurbacijskega območja Torina in se razprostira po 1937 km2 površine. Regija GAL Escartons e Valli Valdesi predstavlja združenje 56 občin, ki so se zavezale k spodbujanju inovacij in trženju lokalnih virov, da bi območje, ki beleži visoko stopnjo odseljevanja prebivalstva, naredile privlačno za potencialne priseljence in vzpostavile temelje za razvoj turizma ter s slednjim povezanih dejavnosti. Območje je razpršeno od nižinskih dolin pa vse do zaselkov na 3000 metrih nadmorske višine. Opredeljuje ga pestrost podnebja, kulture in krajine. Gosteje poseljeni nižinski predeli se bistveno razlikujejo od treh osrednjih dolin pilotne regije, za katere je značilna pristna in neokrnjena narava. Območje krasijo prostrani (kostanjevi, iglasti in macesnovi) gozdovi, ki so pomembni tako za gospodarstvo kot tudi za turizem. Kmetijstvo in gozdarstvo sta stebra lokalnega gospodarstva, ki ga dopolnjujejo turistične dejavnosti v višje ležečih dolinah in proizvodne lokacije v urbanih nižinah.

Pilotna regija se na krilih projekta speciAlps nadeja k sodelovanju spodbuditi tudi lokalne akterje, dejavne na področju trgovine, turizma in kmetijstva, ki praviloma ne nastopajo v mednarodnem okolju. Regija poseben poudarek polaga tudi na biotsko raznovrstnost v kmetijstvu. Kot pomembne umeva tudi učinke sodelovanja pri projektu speciAlps na prebivalstvo, predvsem na mlade. Eno od temeljnih prizadevanj pilotne regije v okviru projekta je namreč ozaveščanje slednjih o pomenu in pomembnosti dragocenih lokalnih naravnih virov.

Dodatne informacije: www.evv.it (i)

Pri projektu speciAlps sodeluje 56 občin: Angrogna, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Bruzolo, Bussoleno, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Claviere, Coazze, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Giaglione, Giaveno (del), Gravere, Inverso Pinasca, Luserna, Lusernetta, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Perosa Argentina, Perrero , Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roure, San Antonino di Susa, San Germano Chisone, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Salbertrand, Salza di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Valgioie, Venaus, Villar Focchiardo, Villar Pellice in Villar Perosa.

Projekt speciAlps poteka od Aprila 2017 do Marca 2020, finančno ga podpira nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU). Cipra vodi projekt v sodelovanju z omrežjem občin Povezanost v Alpah. Projekt speciAlps temelji na programu Naravna pestrost v občini avstrijske Zvezne dežele Vorarlberg/A.

S podporo fundacije Heidehof ter Lihtenštajnske pancivis fundacije.